PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Fonetické redukce ve spontánní řeči - ALINV608B
Anglický název: Phonetic reductions in spontaneous speech
Zajišťuje: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (10)
letní:neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Pavel Machač, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Pavel Machač, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (31.08.2017)
Cílem semináře je naučit studenty analyzovat souvislý proud mluvené řeči na úrovni segmentální, rozvíjet schopnost hodnocení některých parametrů zvuku řeči a otevírat pohled na vztah produkce a percepce redukovaných forem.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: KRIVJ1AF (19.01.2013)

Seminární práce (prezentace) a diskuse ke zvolené problematice zkoumání.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (31.08.2017)

BROWMAN, C. P. & GOLDSTEIN, L. M. (1992). Articulatory Phonology: An overview. Phonetica, 49, pp. 155-180.
FOWLER, C. A. & SALTZMAN, E. (1993). Coordination and coarticulation in speech production. Language and Speech, 36, pp. 171-195.
LINDBLOM, B. (1990). Explaining phonetic variation: A sketch of the H&H Theory. In: Hardcastle, W. J. a Marchal, A. (Eds.), Speech Production and Speech Modelling, pp. 403-439. Amsterdam: Kluwer.
MADDIESON, I. (1984, 2009). Patterns of sounds. Cambridge: Cambridge University Press
Machač, P. & Skarnitzl, R. (2009). Fonetická segmentace hlásek. Praha: Nakladatelství Epocha. �
Machač, P. (2004). Stabilita zvukových charakteristik fonémů ve spontánních mluvených projevech. In Hladká, Z. - Karlík, P. (eds.). Čeština - univerzália a specifika, 5. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 427-435. �
MACHAČ, P. (2008). Desonorizace českých intervokalických frikativ. In: J. Volín & J. Janoušková (Eds.), AUC Philologica 2/2007, Phonetica Pragensia XI, Praha: Karolinum, pp. 105-116.

Machač, P. & Zíková, M. (2013): Redukční procesy v řeči z hlediska fonetických rysů. In: Uličný, O. & Prošek, M. (Eds.) Studie k moderní mluvnici češtiny 5, K české fonetice a pravopisu, s. 17-44. Univerzita Palackého v Olomouci.

MACHAČ, P. & ZÍKOVÁ, M. (2015): Parallel articulation: the phonetic base and the phonological potentiality. Slovo a slovesnost, 76(1), s. 3-21.
MEINHOLD, G. (1973). Deutsche Standardaussprache.Lautschwächungen und Formstufen. Wissenschaftliche Beiträge der Friedrich-Schiller-Universität. Jena.
MITTERER, H. (2011). Recognizing reduced forms: Different processing mechanisms for similar reductions. Journal of Phonetics, 39, pp. 298-303.
NIEBUHR, O. & KOHLER, K. J. (2011). Perception of phonetic detail in the identification of highly reduced words. Journal of Phonetics 39, pp. 319-329.
SKARNITZL, R., MACHAČ, P. (2009). Domain-initial coordination of phonation and articulation in Czech radio speech. AUC Philologica 1/2009, Phonetica Pragensia, XII, pp. 21-35.

Sylabus
Poslední úprava: KRIVJ1AF (19.01.2013)

1. Analýza mluvených textů v mateřském jazyce s různou úrovní přesnosti artikulace.

2. Zvuková a artikulační variabilita hlásek a slov.

3. Redukované formy v mluvené řeči a podmínky jejich srozumitelnosti.

4. Fonetické rysy - jejich stabilita na základě analýz konkrétních projevů.

5. Fonetická a fonologická úroveň rozhodování; fonologizace fonetických rysů.

6. Možnosti a omezení fonetické transkripce reálných promluv.

7. Analýza materiálu v jazyce studentům neznámém.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK