PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Kontaktová lingvistika - ALINV552B
Anglický název: Contact linguistics
Zajišťuje: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Viktor Elšík, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: KRIVJ1AF (15.09.2013)

1. Pravidelná domácí příprava, tj. četba odborných textů (v češtině a angličtině) nebo vypracování krátkých úkolů; předpokládá poměrně pravidelnou docházku. 2. Individuální nebo skupinový projekt zpracovaný ve formě ústního referátu a písemné eseje v rozsahu min. 5 stran.

Sylabus
Poslední úprava: KRIVJ1AF (15.09.2013)

Předmět posluchače seznámí se základy lingvistické discipliny zabývající se rozličnými aspekty kontaktu mezi jazyky. Úvodní lekce předmětu je věnována vymezení zájmu kontaktové lingvistiky a typologii kontaktních situací. Lekce 2–3 se zabývají multilingvismem, lekce 4–5 pak interferencí a dalšími procesy při nabývání nerodných jazyků a vznikem a etnolektů a indigenizovaných variet. Lekce 6 je věnována přepínání kódů v konverzaci a lekce 7–10 přejímání v oblasti lexika i gramatiky. Různé typy přejímání budou bohatě ilustrovány mj. příklady z romštiny. Závěrečné lekce se věnují dalším aspektům kontaktové lingvistiky, jako jsou jazykové areály, tzv. kontaktní jazyky a procesy jazykové směny.

Hlavní tematické okruhy:

1. Typologie jazykového kontaktu

2. Sociální aspekty multilingvismu

3. Individuální aspekty multilingvismu

4. Nabývání nerodného jazyka

5. Etnolekty a indigenizované variety

6. Přepínání kódů

7. Lexikální přejímání

8. Gramatické přejímání I: materiální

9. Gramatické přejímání II: strukturní

10. Hierarchie přejímání

11. Jazykové areály a areálová lingvistika

12. Kontaktní jazyky: pidžiny, kreoly a smíšené jazyky

13. Jazyková směna a zánik jazyka

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK