PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Konverzační analýza - ALINV502B
Anglický název: Conversation analysis
Zajišťuje: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (6)
letní:neurčen / neurčen (6)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc.
Mgr. Martin Havlík, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Martin Havlík, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: NEKVAPIJ (20.09.2014)
Cílem předmětu je seznámení se základními principy konverzační analýzy (KA). Kurs se zaměřuje především
na sekvenční analýzu rozhovoru, ale věnuje se i analýze kategorizační a tematické. Představen bude i současný
vývoj KA s důrazem na lingvistické aspekty v KA, tedy na interakční lingvistiku, včetně úlohy prozódie. Pozornost je
věnována i souvislostem KA s teorií mluvních aktů a analýzou diskurzu.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: NEKVAPIJ (18.02.2017)

Požadavky k získání atestace:

1. Pravidelná účast a aktivní vystupování.

2. Vypracování písemné práce (rozsah 10-15 stran řádkování 1,5).

Literatura
Poslední úprava: NEKVAPIJ (20.09.2014)

* Povinná literatura:

Auer, P. (2014) Jazyková interakce. Praha: Nakladatelství Lidové noviny (kapitola 13)

Levinson, S. C. (1983) Pragmatics. Cambridge University Press [německý překlad: Pragmatik. Tübingen: Niemeyer] (kapitola 6)

a dále výběr jedné příručky konverzační analýzy, např, z těchto:

Liddicoat, A. J. (2007) An Introduction in Conversation Analysis. London, New York: Continuum.

Hutchby, I., Wooffitt, R. (1998, 2. vyd. 2008) Conversation Analysis: Principles, Practices and Applications. Oxford: Polity Press

ten Have, Paul (1999, 2. vyd. 2007) Doing conversation analysis. A practical guide. London /Thousands Oaks/New Delhi: Sage Publications.

* Doporučená literatura:

Sacks, Harvey (1992): Lectures on conversation. Oxford: Blackwell.
Schegloff, E. A. (2007) Sequence Organization in Interaction. A Primer in Conversation Analysis, vol. 1. Cambridge University Press.
Sidnell, J. (ed.) (2009): Conversation Analysis. Comparative Perspective. Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, Săo Paulo, Delhi, Dubai, Tokyo: Cambridge University Press.
Silverman, D. (1998), Harvey Sacks: social science and conversation analysis. New York: Oxford University Press.
Couper-Kuhlen, E. - Selting, M. (eds.), Prosody in Conversation. Interactional Studies. Cambridge: CUP.
Ochs, E. - Schegloff, E. A. - Thompson, S. A. (eds.): Interaction and grammar. Cambridge: CUP.
Psathas, George (1995): Conversation analysis: the study of talk-in-interaction. Thousands Oaks/London/New Delhi: Sage Publications.
Selting, M., Couper-Kuhlen, E. (eds) (2001) Studies in Interactional Linguistics. Amsterdam: John Benjamins. (vybrané kapitoly)
Sacks, H. - Schegloff, E. - Jefferson, G. (1974): A simplest systematics for the organization of turn-taking in conversation. Language, 50: 696 - 735.
Wooffitt, R. (2005): Conversation Analysis and Discourse Analysis. A Comparative and Critical Introduction. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage.

Sylabus
Poslední úprava: KRIVJ1AF (14.09.2014)

Předmět je rozvržen do následujících bloků:

 • Různé přístupy k analýze rozhovoru, specifičnost etnometodologické perspektivy, transkripce
 • Strukturní "problémy" utváření rozhovoru: sekvenční, kategorizační a tematická analýza
 • Mechanismus střídání replik mluvčích v rozhovoru, sekvence, párové sekvence, vložené sekvence
 • Preferenční organizace rozhovoru, presekvence
 • Interakční lingvistika, prozódie v rozhovorech
 • Projektování ukončení, resp.pokračování repliky; repliková konstrukční jednotka
 • Souběžné mluvení (překývání replik), opravy
 • Globální organizace rozhovoru, vyprávění příběhů
 • Tematická analýza ("tematické posloupnosti" v rozhovoru)
 • Členská kategorizační analýza (kategorizování a kategoriálně vázáné aktivity, kategorizační analýza a sekvenčnost rozhovorů)
 • Problém kontextu v KA, institucionální rozhovory/komunikace
 • Intertextualita - mediální dialogické sítě
 • KA versus teorie mluvních aktů a versus analýza diskurzu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK