PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Language acquisition - ALINV421B
Anglický název: Language acquisition
Zajišťuje: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AAA500146
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=752
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Luca Cilibrasi, Ph.D.
Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (23.01.2019)
Seminář se zaměřuje na představení jednotlivých procesů, které jsou součástí osvojování jazyka dítětem.
Procesy jsou popsány od raných preverbálních období až do puberty. Probírán bude také bilingvismus a osvojování druhého jazyka, stejně jako vývojové jazykové poruchy (DLD), např. dyslexie a specificky narušený vývoj řeči (SLI).
Literatura -
Poslední úprava: Luca Cilibrasi, Ph.D. (23.11.2021)

Guasti, M. T. (2017). Language acquisition: The growth of grammar. MIT press.

or

Rowland C. (2014). Understanding child language acquisition. Routlege.

Během kurzu bude studentům poskytnuta další studijní literatura.

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: Luca Cilibrasi, Ph.D. (05.09.2022)

-

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Luca Cilibrasi, Ph.D. (05.09.2022)

See the English version.

Účast je povinná, povoleny jsou tři absence za semestr. Větší počet absencí v průběhu pandemických opatření musí být nahrazen prací navíc individuálně zadávanou vyučujícím.

Sylabus -
Poslední úprava: Luca Cilibrasi, Ph.D. (23.11.2021)

1.týden – Logický problém osvojování jazyka (Kapitola 1)

2.týden – Fonematické kontrasty v mateřském jazyce (Kapitola 2)

3.týden – Kategoriální percepce a její význam (PDF)

4.týden – Akvizice slovní zásoby (Kapitola 3)

5.týden – Vznik syntaxe (Kapitola 4)

6.týden – Akvizice pasivních a komplexních struktur (Kapitola 7)

7.týden – TEST

8.týden – Jazyk a další kognitivní schopnosti (Kapitola 11)

9.týden – Bilingvní děti (PDF)

10.týden – Osvojování druhého jazyka v dospělém věku (PDF)

11.týden – Vývojové jazykové poruchy a postižení (DLD, SLI) (Kapitola 11)

12.týden – Dyslexie (Kapitola 11)

13.týden – ZÁVĚREČNÝ TEST

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK