PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Experimentální výzkum jazyka a psycholingvistiky: projektový seminář - ALINV417B
Anglický název: Experimental research in language and psycholinguistics: hands on seminar
Zajišťuje: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (26.06.2018)
Seminář představí úvod do experimentální metody při výzkumu jazyka a jeho mentální reprezentace. Základní
principy a postupy vybraných metod budou představeny v rámci aktivní práce na projektech, během nichž budou
studenti připravovat ve skupinách vlastní experiment od formulace otázky, přípravy stimulů a skriptů pro jejich
prezentaci, sběr dat až k jejich vyhodnocení. Budou předložena tři nebo čtyři témata, na nichž se účastníci
dohodnou: témata budou zahrnovat syntaktický priming, opakování vět, produkci ohýbaných tvarů slov, a další.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK