PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Hands-on psycholinguistics project - ALINV382M
Anglický název: Hands-on psycholinguistics project
Zajišťuje: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AAA500163
Další informace: https://dl1.cuni.cz/user/index.php?id=1000
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Luca Cilibrasi, Ph.D.
Rozvrh LS   Nástěnka   
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Luca Cilibrasi, Ph.D. (13.12.2021)

Předmět seznamuje studenty s hlavními rysy experimentálního psycholingvistického výzkumu. Součástí předmětu je také uskutečnění psycholingvistického experimentu.

 

See the Enlish version for details.

 

Vyučující bude se studenty úzce spolupracovat ve všech fázích projektu, od studia literatury po psaní studie. Většina práce bude probíhat během jednotlivých seminářů; každý bod programu bude trvat přibližně dva semináře.

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.12.2021)

The teacher will supervise the development of the experiment and will make sure that the students are active in its realisation. All students are required to contribute to the completion of the expriment in its various stages. This includes giving input in the design of the experiment, helping with the recruitiment of the participants, conducting part of the testing and contributing to the analysis and writing up phases.  

Literatura -
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.12.2021)

de Groot, A. M., & Hagoort, P. (Eds.). (2017). Research methods in psycholinguistics and the neurobiology of language: A practical guide (Vol. 9). John Wiley & Sons.

Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS. Sage publications.

Požadavky k zápisu - angličtina
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.12.2021)

This course is open to students that have passed Psycholinguistics and/or Language Acquisition.

Předmětu se mohou účastnit studenti, kteří splnili Psycholingvistiku a/nebo Language Acquisition

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK