PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Transkripce pro mluvený korpus ČNK - ALINV377M
Anglický název: Transcription for spoken corpora of CNC
Zajišťuje: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AMLV00053
Vysvětlení: Další informace lze najít po kliknutí na kód předmětu, který výuku zajišťuje.
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Mgr. Marie Kopřivová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Dominika Kováříková, M.A., Ph.D. (17.12.2020)
Praktický seminář zaměřený na transkripci užívanou pro mluvený korpus ČNK. Účastníci se naučí pracovat s
transkripčním programem ELAN a vyzkouší si v něm víceúrovňovou transkripci nahrávky spontánního rozhovoru v
přirozeném prostředí, kterou pořídí na diktafon zapůjčený vyučujícím. Účastníci budou porovnávat možnosti práce
s nahrávkami a jejich přepisy v ELANu a v korpusovém manažeru KonText.

Po absolvování semináře je možné pokračovat ve spolupráci s ÚČNK na sběru a zpracování dat pro mluvené
korpusy, tato spolupráce pak bude finančně ohodnocená. Studenti mohou také touto spoluprací získat praxi v
oboru. Podmínkou udělení zápočtu je odevzdání kompletního víceúrovňového přepisu, na kterém se bude
pracovat během semináře.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Zuzana Laubeová, Ph.D. (08.09.2020)

Podmínky zápočtu:

- nahrát určený typ mluveného projevu a podle zadaných kritérií ho ortograficky přepsat pomocí transkripčního programu ELAN.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Dominika Kováříková, M.A., Ph.D. (08.12.2019)

Literatura:
Kaderka, P. – Svobodová, Z. (2006): Jak přepisovat audiovizuální záznam rozhovoru? Manuál pro přepisovatele televizních diskusních pořadů. Jazykovědné aktuality, 43 (3–4), s. 18–51.
Kopřivová Marie, Goláňová Hana, Klimešová Petra, Komrsková Zuzana, Lukeš David (2014): Multi-tier Transcription of Informal Spoken Czech: The ORTOFON Corpus Approach. In: L. Veselovská – M. Janebová: Complex Visibles Out There. Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2014: Language Use and Linguistic Structure, 529–544.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK