PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Anotace dat češtiny staré a střední doby - ALINV366B
Anglický název: Annotation of old and middle Czech data
Zajišťuje: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/26, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (2)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: Kurz uvítá i studenty vyšších ročníků bc. studia lingvistiky.
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jan Křivan, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: KRIVJ1AF (28.09.2016)
Seminář je zaměřen na výzkum slovosledu uvnitř nominální fráze v období češtiny staré a střední doby.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: KRIVJ1AF (28.09.2016)

Těžištěm zápočtu je odevzdání kompletní anotace podle zadaných parametrů.

Literatura
Poslední úprava: KRIVJ1AF (28.09.2016)

Český národní korpus - Diakorp [online]. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2008.

Gries, Stefan Th. 2015. The most under-used statistical method in corpus linguistics: multi-level (and mixed-effects) models. Corpora, 10(1): 95-125.

Gries, Stefan Th. & Hilpert, M. 2010. Modeling diachronic change in the third person singular: a multifactorial, verb- and author-specific exploratory approach. English language and linguistics, 14.3: 293-320.

Gries, Stefan Th. & Hilpert, Martin. 2008. The identification of stages in diachronic data: Variability-based neighbor clustering. Corpora 3(1), 59-81.

Koptjevskaja-Tamm, Maria. 2001. Adnominal possession. In Martin Haspelmath, Ekkehard König, Wulf Oesterreicher, and Wolfgang Raible (eds.), Language typology and Language universals, Volume 2. Berlin: Walter de Gruyter, 960-970.

Vokabulář webový [online]. Version 0.4.2. Department of Language Development, Institute of the Czech Language, Academy of Sciences of the Czech Republic. (http://vokabular.ujc.cas.cz)

Sylabus
Poslední úprava: KRIVJ1AF (28.09.2016)

Hlavní tematické okruhy:

  • Teoretické základy výzkumu a design výzkumu
  • Příprava anotace
  • Anotace různých jazykových proměnných
  • Opravy anotací
  • Příprava anotací pro kvantitativní výzkum
  • Interpretace prvních dat kvantitativního výzkumu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK