PředmětyPředměty(verze: 835)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Korpusy mluveného jazyka - ALINV359M
Anglický název: Corpora of spoken language
Zajišťuje: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AMLV00042
Vysvětlení: Další informace lze najít po kliknutí na kód předmětu, který výuku zajišťuje.
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Mgr. Marie Kopřivová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Marie Kopřivová, Ph.D. (31.01.2018)

Kurs uvádí účastníky do problematiky budování a využívání korpusů mluveného jazyka. Účastníci se seznámí s korpusy mluvené češtiny i dalších jazyků, se způsoby sběru dat, jejich transkripcí a trankripčními programy. Naučí se pracovat s korpusy mluvené češtiny (ORAL, ORTOFON, DIALEKT, DIALOG) v rozhraní Kontext, dialogy.org a SyD. Praktická část bude zaměřena na zkoumání jevů mluveného jazyka prostřednictvím korpusových dat. Nedílnou součástí kurzu je i diskuse nad vybranou odbornou literaturou.<br>
<br>
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Marie Kopřivová, Ph.D. (31.01.2018)

Probíraná témata:

1)      Mluvený jazyk a jeho specifika

2)      Vytváření mluvených korpusů

3)      Typy korpusů mluveného jazyka , korpusy mluvené češtiny

4)      Pořizování nahrávek, výběr mluvčích, anonymizace

5)      Otázky transkripce (trankripční programy: Transcribere, ELAN, EXMERALDA)

6)      Morfologická anotace mluvené češtiny

7)      Světové korpusy mluveného jazyka

8)      Práce s mluvenými korpusy (ORAL, ORTOFON, DIALEKT – korpusový manažer Kontext)

9)      Mluvený jazyk v NLP

10)      Specifické jevy mluvené češtiny

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK