PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Korpusy mluveného jazyka - ALINV359M
Anglický název: Corpora of spoken language
Zajišťuje: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AMLV00042
Vysvětlení: Další informace lze najít po kliknutí na kód předmětu, který výuku zajišťuje.
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Mgr. Marie Kopřivová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Marie Kopřivová, Ph.D. (29.04.2016)

Kurs předpokládá zájem o studium mluveného jazyka. Účastníci se seznámí s korpusy mluvené češtiny i dalších jazyků a s nástroji k jejich budování a využívání.

Probíraná témata:
• Mluvený jazyk a jeho specifika
• Budování mluvených korpusů
• Typy korpusů mluveného jazyka
• Pořizování nahrávek, výběr mluvčích, anonymizace
• Otázky transkripce (trankripční programy: Transcribere, ELAN, EXMERALDA)
• Morfologická anotace
• Světové korpusy mluveného jazyka
• Korpusy mluvené češtiny
• Práce s mluvenými korpusy (korpusový manažer Kontext)
• Sledování jevů typických pro mluvenou češtinu
• Aplikace založené na mluveném jazyce
• Práce s korpusy ČNK a korpusem DIALOG


Požadavky k zápočtu:

• aktivní účast na seminářích
• prezentace jednoho projektu mluveného korpusu + jednoho článku
• aktivní účast na jednom společném projektu


Doporučená literatura:
Čmejrková, S. - Hoffmannová, Jana(eds): Mluvená čeština: hledání funkčního rozpětí. Academia. Praha 2011.
Kopřivová, M. - Waclawičová, M. (eds): Čeština v mluveném korpusu. NLN, Praha 2008.
Merkel, S. - Schmidt, T.: Korpora gesprochener Sprache im Netz - eine Umschau.
(http://www.gespraechsforschung-ozs.de/heft2009/px-merkel.pdf)
Miller, J. - Weinert, R.: Spontaneous Spoken Language. Syntax and Discourse. Clarendon Press. Oxford 1998.
Psutka, J. - Müller, L. - Matoušek, J. - Radová, V.: Mluvíme s počítačem česky. Academia, Praha 2006.
Další literatura bude doplňována v průběhu semináře.


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK