PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Korpusová lingvistika - specializace - ALINV357M
Anglický název: Corpus linguistics - specialization
Zajišťuje: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AMLV00001
Garant: Mgr. Anna Čermáková, Ph.D.
prof. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.
Neslučitelnost : AMLV00001
Záměnnost : AMLV00001
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Renata Novotná, CSc. (01.10.2012)
Přínos korpusu pro lingvistiku
Popis úplný a vyčerpávající
Kvantitativní analýza kontextu
Fakta a argumenty pro lepší členění stávajících popisů
Pokročilé zkoumání syntagmatiky
Variabilita v jazyce
Speciální a budoucí typy korpusů
Discovery procedures_možnosti
Korpus jako odraz jazykové reality
Pokročilejší pojmy, techniky a postupy
Formální řešení a vhled do zpusobů kôdování, standarty
Problémy pojetí lemmatu
Ambiguita daná_strukturou
Programovací jazyky

Předpoklady a požadavky: Pravidelná aktivní účast na kurzu, referát
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK