PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Statistické metody v lingvistickém výzkumu II - ALINV354M
Anglický název: Statistical methods in linguistic research II
Zajišťuje: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH510033
Vysvětlení: Další informace lze najít po kliknutí na kód předmětu, který výuku zajišťuje.
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (27.06.2014)

Předmět vysvětluje použití složitějších statistických postupů a kromě indukčních metod seznamuje studenty i s
metodami exploratorními. Jednotlivé koncepty jsou demonstrovány výhradně na fonetické problematice.
Předpokládá se dobrá znalost základů statistického zpracování dat a schopnost aplikace základních statistických
postupů.

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude
vypsán pouze jeden zkušební termín.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (06.09.2011)

Základní studijní literatura:
Volín, J. (2007): Statistické metody ve fonetickém výzkumu. Praha: Nakladatelství Epocha.

Johnson, K. (2008): Quantitative Methods in Linguistics. Oxford: Blackwell Publishing.

Další odborná literatura:
Meloun, M. & Militký, J. (2001): Kompendium statistického zpracování dat. Praha: Academia

Meloun, M., Militký, J. & Hill, M. (2005): Počítačová analýza vícerozměrných dat v příkladech. Praha: Academia.

Reiterová, E. (2003): Základy psychometrie. Olomouc: UPOL.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (06.09.2011)

Výuka probíhá dle následující osnovy:

1. Cohenova a Fleissova Kappa.

2. Analýza rozptylu jednofaktorová.

3. Analýza rozptylu vícefaktorová.

4. Kruskal-Wallisova neparametrická ANOVA.

5. Parciální korelace a vícenásobná regresní analýza.

6. Analýza hlavních komponent.

7. Faktorová analýza.

8. Shluková analýza.

9. Diskriminační analýza a kanonické funkce.

10. Logistická regrese, klasifikační a regresní stromy.

11. Modelování strukturními rovnicemi.

12. Neuronové sítě.

13. Testová reliabilita a validita.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK