PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Statistické metody v lingvistickém výzkumu II - ALINV354M
Anglický název: Statistical methods in linguistic research II
Zajišťuje: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH510033
Vysvětlení: Další informace lze najít po kliknutí na kód předmětu, který výuku zajišťuje.
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D. (02.05.2018)
Předmět vysvětluje použití složitějších statistických postupů a kromě indukčních metod seznamuje studenty i s
metodami exploratorními. Jednotlivé koncepty jsou demonstrovány převážně na fonetické problematice.

Předpokládá se dobrá znalost základů statistického zpracování dat a schopnost aplikace základních statistických postupů.

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude
vypsán pouze jeden zkušební termín.
Literatura
Poslední úprava: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D. (02.05.2018)

* Základní studijní literatura:
Volín, J. (2007): Statistické metody ve fonetickém výzkumu. Praha: Nakladatelství Epocha.
Johnson, K. (2008): Quantitative Methods in Linguistics. Oxford: Blackwell Publishing.

* Další odborná literatura:
Meloun, M. & Militký, J. (2001): Kompendium statistického zpracování dat. Praha: Academia
Meloun, M., Militký, J. & Hill, M. (2005): Počítačová analýza vícerozměrných dat v příkladech. Praha: Academia.
Reiterová, E. (2003): Základy psychometrie. Olomouc: UPOL.

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D. (02.05.2018)

1. Simulace intervalů spolehlivosti.
2. Simulace statistických testů.
3. Lineární regresní modely.
4. Vícenásobné regresní modely.
5. Korelace.
6. Lineární smíšené modely (LME).
7. Cross-validace, bootstrap.
8. Faktorová analýza.
9. Shluková analýza.
10. Vícenásobné testování.
11. Principy Bayesovské statistiky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK