PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Statistické metody v lingvistickém výzkumu I - ALINV353B
Anglický název: Statistical methods in linguistic research I
Zajišťuje: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH200013
Vysvětlení: Další informace lze najít po kliknutí na kód předmětu, který výuku zajišťuje.
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (27.06.2014)

Předmět uvádí studenty s filologickým zaměřením do problematiky pravděpodobnostního počtu a jeho využití při
základních
postupech indukční statistiky. Je koncipován tak, aby jednotlivé pojmy, vztahy a koncepty bylo možno
demonstrovat na
postupech při zpracování řečového materiálu, který je studentům blízký.

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude
vypsán pouze jeden zkušební termín.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. (25.07.2008)

Volín, J. (2007): Statistické metody ve fonetickém výzkumu. Praha: Epocha.

Meloun, M. - Militký, J. (2001): Kompendium statistického zpracování dat. Praha: Academia. (vybrané části)

Robson, C. (1973): Experiment, design and statistics in psychology. Harmondsworth: Penguin Books Ltd.

Urdan, T. C. (2001): Statistics in plain English. London: Lawrence Erlbaum Associates.

Lamser, V. - Růžička, L. (1970): Základy statistiky pro sociology. Praha: Svoboda.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (05.09.2011)

Výuka pokrývá následující témata:
1. Úvod do statistického zpracování dat.

2. Základní a výběrový soubor; typy proměnných; typy chyb.

3. Kondenzace dat.

4. Další prostředky deskriptivní statistiky.

5. Pravděpodobnost a binomické rozdělení.

6. Normální rozdělení a jeho vlastnosti.

7. Normalizace fonetických dat.

8. Variační koeficient, směrodatná odchylka, směrodatná chyba.

9. T-test: principy, využití, tři základní modifikace.

10. Test 'chí-kvadrát'.

11. Korelace (Pearsonova, Spearmanova, Kendallovo tau).

12. Determinační koeficient, jednoduchá lineární regresní analýza.

13. Neparametrické ekvivalenty t-testů.

Těžištěm práce v semináři je rozbor fonetických studií, v nichž byly probírané statistické postupy, ať už správně či chybně, použity.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK