PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Recenze přednášek zahraničních profesorů - ALINV306B
Anglický název: Critical review of visiting professors' lectures
Zajišťuje: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:20/0, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jan Křivan, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Křivan, Ph.D. (12.05.2017)
Mutsumi IMAI (Keio University) : Jazyk a myšlení

Čtyřdenní přednáškový cyklus bude věnován některým aspektům vztahu jazyka a myšlení. Mezi hlavní témata
bude patřit otázka, co je vlastně významem slov a jak je možné tyto mentální reprezentace u dětí i dospělých
experimentálně zkoumat. Dalším diskutovaným tématem bude struktura mentálního lexikonu – jaké jsou
univerzální tendence a jejich kognitivním motivace, jaké jsou naopak rozdíly ve způsobech, jak jednotlivé jazyky
segmentují realitu a jak tyto rozdíly ovlivňují mimojazykové myšlení. Třetím rámcovým tématem bude osvojování
si jazyka, profesorka Imai zde bude především prezentovat výsledky svého dlouholetého studia osvojování si
jazyka dětmi, ale dotkne se také problému bilingvismu.

Datum a čas konání: 15.5.-18.5. 9:30 – 12:30
Místo konání: FF Hybernská 5, místnost č. 303

====

Dario Lečić (Ph.D. a původní působiště: The University of Sheffield; současné působiště: Sveučilište u Zadru /
University of Zadar):

1. What can corpora tell us about mental grammar
úterý 16. května, 1745–1915, č. 419a, nám. J. Palacha 2

2. What to do when rules fail us: computational modelling of (Croatian) language
středa 17. května, 1410–1540, č. 424, Celetná 20
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jan Křivan, Ph.D. (12.05.2017)

Zápočet bude udělen na základě sepsání 3 kritických anotací (a) na tři různá témata, jimiž se zabývá prof. Imai,

nebo (b) na dvě témata prof. Imai a jedno tema dr. Lecice (rozvrh všech přednášek najdete v anotaci).

Rozsah jednotlivých anotací: 7000-8000 znaků včetně mezer.

Atestaci zajišťuje LING.

Cyklus přednášek prof Imai pořádá v LS 2017 Ústav dálného východu.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Jan Křivan, Ph.D. (12.05.2017)

Pokud si přejete zapsat se na předmět, napište na jan.krivan@ff.cuni.cz.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK