PředmětyPředměty(verze: 835)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Magisterský seminář - ALINP206M
Anglický název: MA seminar
Zajišťuje: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Magdalena Zíková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Magdalena Zíková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: KRIVJ1AF (14.09.2014)

Cílem semináře je seznámit studenty magisterského studia s praktickými stránkami lingvistiky jako profese a
poskytnout jim institucionalizovaný prostor pro získávání praktických dovedností, které potřebují k veřejné
prezentaci vlastní práce.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: KRIVJ1AF (14.09.2014)

Pravidelná účast a příprava.

Sylabus
Poslední úprava: KRIVJ1AF (14.09.2014)

Hlavní tematické okruhy:

nácvik psaní konferenčních abstraktů

praktická příprava na psaní konferenčních referátů, časopiseckých a jiných publikací, na psaní recenzních posudků

informace o mezinárodních i domácích časopisech; základní návod, jak vybírat ten „správný“ k publikaci vlastní práce; pravidla recenzního řízení (rozdíly u nás a v zahraničí) a konvence v korespondenci s redakcí

příležitost k přípravě na veřejná vystoupení (prezentace „nanečisto“, s komentářem vyučujícího i ostatních studentů)

pravidla pro tvorbu dobré vizuální prezentace (powerpoint) a posteru

příprava na psaní diplomové práce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK