PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Terénní výzkum jazyka - ALINP201M
Anglický název: Linguistic fieldwork
Zajišťuje: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Viktor Elšík, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Tamah Sherman, Ph.D. (30.09.2013)
Anotace
Cílem předmětu je představit studentům kvalitativně sociolingvistické, strukturně lingvistické a dialektologické
metody terénního výzkumu jazyka a následného zpracování dat (např. gramatografického). Vedle obecnějších
otázek (např. vymezení pojmu data, otázka reflexivity) jsou teoreticky i prakticky probírány také příklady
lingvistického terénního výzkumu (např. terénní výzkum jazykové situace v romských komunitách, terénní
výzkum jazykové situace v mnohonárodnostních podnicích).

Témata
1. Vymezení terénního výzkumu
2. Co jsou data?
3. Konzultanti
4. Elicitace dat
5. Pozorování
6. Rozhovory
7. Technika v terénu
8. Případové studie
9. Reflexivita ve výzkumu
10. Gramatografie
11. Příklad terénního výzkumu: romské komunity ve Střední Evropě
12. Příklad terénního výzkumu: mnohonárodní podniky v České republice
13. Etické a právní problémy terénního výzkumu


Základní studijní literatura:
Blommaert, Jan & Dong, Jie, 2010. Ethnographic Fieldwork: A Beginner's Guide. Bristol: Multilingual Matters.
Bowern, Claire. 2008. Linguistic Fieldwork: A Practical Guide. Palgrave MacMillan.
Crowley, Terry. 2007. Field Linguistics: A Beginner’s Guide. Oxford: Oxford University Press.

Další odborná literatura:
Agar, Michael H. 1980. The Professional stranger: An Informal Introduction to Ethnography. Orlando: Academic Press.
Bickford, J. A. 1998. Tools for Analyzing the World’s Languages: Morphology and Syntax. Summer Institute of Linguistics.
Everett, Daniel A. 2004. Coherent fieldwork. In: van Sterkenberg, Piet (ed.) Linguistics Today: Facing a Greater Challenge. Amsterdam: John Benjamins. 141-162.
Hammersley, Martin & Paul Atkinson. 1995. Ethnography: Principles in Practice. Second edition. London & New York: Routledge.
Johnstone, Barbara. 2000. Qualitative Methods in Sociolinguistics. Oxford: Oxford University Press.
Newman, Paul & Martha Ratliff (eds.) 2001. Linguistic Fieldwork. Cambridge: Cambridge University Press.
Payne, Thomas E. 1997. Describing Morphosyntax: A Guide for Field Linguists. Cambridge: Cambridge University Press.
Silverman, David. 2005. Ako robiť kvalitatívny výzkum. Bratislava: Ikar.
Silverman, David. 2006. Interpreting Qualitative Data: Methods for Analysing Talk, Text and Interaction. Third Edition. London: Sage.
Vaux, Bert & Justin Cooper. 1999. Introduction to Linguistic Field Methods. Munich: Lincom Europe.
Yin, Robert K. 2003. Case Study Research: Design and Methods. Third Edition. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK