PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Úvod do teoretické sémantiky - ALGV00003
Anglický název: Introduction to Theoretical Semantics
Zajišťuje: Katedra logiky (21-KLOG)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Mgr. Vít Punčochář, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Vít Punčochář, Ph.D. (10.02.2012)
Hlavní naší otázkou bude, co jsou to významy jazykových výrazů, resp. jak fungují a jaké principy je charakterizují. Podíváme se na některé nástroje, které k řešení této otázky nabízí moderní logika.

Tento kurz je tedy především úvodem do problematiky formálního modelování významů jazykových výrazů. Systematicky budeme postupovat od extenzionálního k intenzionálnímu a hyperintenzionálnímu přístupu k analýze přirozeného jazyka. Postupně se seznámíme s kategoriální gramatikou, teorií typů, teorií strukturovaných významů, situační sémantikou, transparentní intenzionální logikou a některými dynamickými modely významu.

Přednáška nepředpokládá žádné speciální znalosti.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Vít Punčochář, Ph.D. (10.02.2012)
Základní literatura:
  • Peregrin, J.: Úvod do teoretické sémantiky (skripta FF UK), Karolinum, Praha, 1998.

Další doporučená literatura:

  • Cann, R.: Formal Semantics (An Introduction), Cambridge University Press, Cambridge, 1995.
  • Gamut, L.T.F.: Logic, Language and Meaning (2 svazky), University of Chicago Press, Chicago, 1991.
  • Chierchia, G., S. McConell-Ginnet: An Introduction to Semantics, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1990.
  • Larson, R., G. Segal: Knowledge of Meaning (An Introduction to Semantic Theory), MIT Press, Cambridge (Mass.), 1995.
  • Peregrin, J., Svoboda, V.: Od jazyka k logice. Academia, Praha 2009.
  • Svoboda, V. a kol.: Logika a přirozený jazyk, Filosofia, Praha 2008.
  • van Benthem, J. and A. ter Meulen, eds.: Handbook of Logic and Language, Elsevier / MIT Press, Oxford / Cambridge (Mass.), 1997.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK