PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Kapitoly z klasické logiky - ALG500003
Anglický název: Chapters from Classical Logic
Zajišťuje: Katedra logiky (21-KLOG)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 12
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, --- [HT]
letní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://www1.cuni.cz/~svejdar/?s=chapt
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Vítězslav Švejdar, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: SVEJDAR (20.09.2014)
Věnováno různým ne nutně souvisejícím tématům z metamatematiky, neklasických logik a teorie důkazů. Například: autoreference a Logika dokazatelnosti, vztahy mezi variantami teorie množin, kombinatorické principy nezávislé na PA, eliminovatelnost řezů a její kvantitativní aspekty, Gentzenův důkaz bezespornosti PA. Některá témata přednášejí studenti.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK