PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Modální a neklasické logiky - ALG119008
Anglický název: Modal and nonclassical logc
Zajišťuje: Katedra logiky (21-KLOG)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Vítězslav Švejdar, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vítězslav Švejdar, CSc. (24.09.2020)

Nutnost a možnost, modální formule. Kripkovská sémantika. Charakteristická třída logiky. Tradiční výrokové modální logiky K, K4, T, S4, S5 a GL, a jejich charakteristické třídy. P-morfismy, bisimulace a necharakterizovatelné třídy rámců. Úplnost, rozhodnutelnost a vlastnost FMP. Intuicionistická výroková logika.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK