PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Vlastnosti axiomatických teorií - ALG119006
Anglický název: Properties of axiomatic theories
Zajišťuje: Katedra logiky (21-KLOG)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://www1.cuni.cz/~svejdar/?s=logii
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Vítězslav Švejdar, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Vítězslav Švejdar, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vítězslav Švejdar, CSc. (24.09.2020)
Pokračovací kurs z klasické predikátové logiky
Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vítězslav Švejdar, CSc. (24.09.2020)

Korektnost a úplnost kalkulu. Kalkulus HK a konstrukce důkazů. Neformální důkazy. Dokazatelnost a nedokazatelnost. Sporné a bezesporné teorie. Úplnost axiomatické teorie. Metody prokazování úplnosti, zejména eliminace kvantifikátorů. Rozhodnutelnost. Rekurzívní a rekurzívně spočetné množiny. Prominentní axiomatické teorie. Prokazování nerozhodnutelnosti silných teorií (tj. důkaz první Gödelovy věty) s využitím rekurzívně spočetných množin.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK