PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vlastnosti axiomatických teorií - ALG119006
Anglický název: Properties of axiomatic theories
Zajišťuje: Katedra logiky (21-KLOG)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: Web přednášky
Další informace: https://www.dropbox.com/scl/fi/3s923tsgtz4l9pdktkt6w/AxTPozvanka.pdf?dl=1
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Vítězslav Švejdar, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Vítězslav Švejdar, CSc.
Anotace -
Pokračovací kurs z klasické predikátové logiky
Poslední úprava: Švejdar Vítězslav, doc. RNDr., CSc. (24.09.2020)
Sylabus -

Korektnost a úplnost kalkulu. Kalkulus HK a konstrukce důkazů. Neformální důkazy. Dokazatelnost a nedokazatelnost. Sporné a bezesporné teorie. Úplnost axiomatické teorie. Metody prokazování úplnosti, zejména eliminace kvantifikátorů. Rozhodnutelnost. Rekurzívní a rekurzívně spočetné množiny. Prominentní axiomatické teorie. Prokazování nerozhodnutelnosti silných teorií (tj. důkaz první Gödelovy věty) s využitím rekurzívně spočetných množin.

Poslední úprava: Švejdar Vítězslav, doc. RNDr., CSc. (24.09.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK