PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Aritmetika a algoritmy - ALG110008
Anglický název: Arithmetic and Algorithms
Zajišťuje: Katedra logiky (21-KLOG)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://www1.cuni.cz/~svejdar/?s=aa
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Vítězslav Švejdar, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Vítězslav Švejdar, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: SVEJDAR (08.01.2013)
Jeden z úvodně matematických kursů oboru logika, na kterém jsou vítáni i nelogikové. Věnován základním pojmům z teoretické informatiky, jako jsou časové a paměťové nároky algoritmů a úlohy ve třídách P a NP, a základním algebraickým pojmům, jako jsou grupy, okruhy a obory integrity. Kryptografická metoda RSA a Prattův kalkulus pro dokazování prvočísel.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK