PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Korpusová lingvistika - úvod zaměřený na angličtinu - ALF400222
Anglický název: Corpus Linguistics - Introduction Focused on English
Zajišťuje: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AMLV00056
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Lucie Lukešová, Ph.D.
Neslučitelnost : ALF400086, ALF400221, ALF400223
Je neslučitelnost pro: ALINV152B
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lucie Lukešová, Ph.D. (06.01.2014)
Cíl semináře
Seminář je určen především studentům obecné lingvistiky, ale i zájemcům z jiných lingvistických oborů, které
zajímá kvantitativní pohled na jazyk a využití anglických i českých korpusů při studiu, výzkumu nebo v
překladatelské praxi. V průběhu semestru se studenti naučí pracovat s korpusovými manažery KonText (dříve
NoSketch Engine) (pro korpusy Českého národního korpusu i BNC a pro paralelní korpusy InterCorp) a BNC-Web
(pro British National Corpus) a rovněž si vyzkouší práci s webovými rozhraními pro korpusy COCA a COHA. Dále
budou v semináři probírána témata, jako je reprezentativnost korpusů a jejich složení, kolokace, vytváření
subkorpusů podle zadaných parametrů, využití korpusů v kontrastivní lingvistice, translatologii a další. Seminář je
vyučován česky, ale hojně využívá anglické terminologie i anglicky psané literatury oboru. Počet studentů v
semináři je z kapacitních důvodů omezen na 10.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK