PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Speciální problémy fonetiky: prozodie - ALF400052
Anglický název: Selected Issues in Phonetics: Prosody
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH510023
Garant: prof. PhDr. Zdenka Palková, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. (30.05.2008)

Intonation systems, (1995): D. Hirst and A.di Cristo (eds.) Cambridge Univ.Press,

Ladd, D. Robert (1996): Intonational phonology. Cambridge Univ. Press

Beckman. M.E.(1991): Metrical structure versus autosegmental content in phonetic interpretation. In: Proceedings of the XIIth ICPhS, Aix-en-Provence, Vol.1. s.374 - 378

Brazil, David (1997): The communicative value of intonatin in English. Cambridge Univ.Press,

Pierrehumbert, Janet B.(1988): The Phonology and Phonetics of English Intonation. PhD thesis, 1980 MIT, published by IULC (Indiana Univ.)

Selkirk, E.O. (1984): Phonology and syntax: The relation between sound and structure, MIT Press, Cambridge Mass.

't Hart,J, Collier, R., Cohen, A.(1990): A perceptual study of intonation. Cambridge Univ. Press

The handbook of phonological theory. (1995) Goldsmith, J.A.(ed.), Blackwell, Oxford, Mass.

Se zaměřením na analýzu češtiny

Daneš, Fr. (1957): Intonace a věta ve spisovné češtině, Academia, Praha, studie ČSAV

Palková, Z. (1974): Rytmická výstavba prozaického textu. Praha

Romportl, M. (1951): K tónovému průběhu v mluvené češtině. Praha

vybrané studie ze sborníků:

Phonetica Pragensia VIII (1994), Janota,P, Schulzová, O. (eds.) AUC, Philologica 1, Praha

Phonetica Pragensia IX (1996), Palková, Z. (ed.), AUC, Philologica 1, Praha

Speech processing. (1997) Wodarz, H. W. (ed.), Forum Phoneticum 63, Frankfurt a.Main

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. (30.05.2008)

Výchozí témata: Vztahy prominence a segmentace při vymezování jednotek popisu, obecné vlastnosti řeči ve vztahu k prozodii konkrétního jazyka. Modelování prozodie (na bázi češtiny) jako forma popisu, vztah textu a prozodických zvukových rysů (na bázi češtiny). Prozodické jevy v současné (autosegmentální) fonologii.

Problematika je modifikována a rozvíjena podle zájmu studentů. Podstatnou částí kurzu jsou referáty studentů k vybraným tématům a následná diskuse

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK