PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Současné trendy světové fonetiky - ALF400026
Anglický název: Current Trends in International Phonetics
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH400021
Garant: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. (11.02.2004)

Předmětem kurzu je rozbor současného dění ve světovém výzkumu na poli fonetickém. Výběr témat a jim odpovídajících příspěvků by měl u studentů zajistit vytvoření uceleného obrazu stavu vědy v daném roce výuky. Konkrétní náplň kurzu je každoročně aktualizována, je však dbáno na to, aby pokrývala následující okruhy: řečové technologie a jejich aplikace, světová výzkumná centra a přehled jejich současné výzkumné práce, řečové databáze a jejich praktické využití při výzkumu, nejnovější směry ve fonologii, současný výzkum prozodie - technika vs. lingvistický rámec výzkumu, neurofonetika, psychofonetika na posledním ICPhS a aplikace fonetiky a fonologie při studiu osvojování cizích jazyků a při vadách řeči.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. (30.05.2008)

Proceedings of the 17th International Congress of Phonetic Sciences, Saarbrücken 2007

Proceedings of the Interspeech '07 Conference, Antverpy 2007

internetové stránky jednotlivých světových fonetických pracovišť

Speech Processing, Proceedings from 16th Czech-German workshop, Prague 2007

poslední ročníky časopisů Journal of Phonetics, Phonetica, Language and Speech, Speech Communication - články budou specifikovány aktuálně

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. (30.05.2008)

Konkrétní náplň kurzu je každoročně aktualizována, je však dbáno na to, aby pokrývala následující okruhy:

  • řečové technologie a jejich aplikace,
  • světová výzkumná centra a přehled jejich současné výzkumné práce,
  • řečové databáze a jejich praktické využití při výzkumu,
  • nejnovější směry ve fonologii,
  • současný výzkum prozodie - technika vs. lingvistický rámec výzkumu,
  • neurofonetika,
  • psychofonetika,
  • aplikace fonetiky a fonologie při studiu osvojování cizích jazyků a při vadách řeči.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK