PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Úvod do práce s jazykovými korpusy - AKORPUS01
Anglický název: Introduction to working with language corpora
Zajišťuje: Ústav českého národního korpusu (21-UCNK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Počet nekontaktních hodin: 20 [hodiny/semestr]
Rozsah, examinace: 1/1, Z [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / 200 (200)
letní:neurčen / neurčen (200)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Další informace: https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=447
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.
Mgr. Michal Škrabal, Ph.D.
Mgr. Dominika Kováříková, M.A., Ph.D.
Vyučující: prof. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.
Mgr. Dominika Kováříková, M.A., Ph.D.
Mgr. Michal Křen, Ph.D.
PhDr. Jiří Milička, Ph.D.
Mgr. Michal Škrabal, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Václav Paštěka (17.08.2023)
Úvodní seminář pro všechny zájemce o práci s jazykovými korpusy.

CÍL SEMINÁŘE
Cílem semináře je poskytnout základní orientaci v tématech korpusové lingvistiky, vysvětlit principy výstavby a anotace různých typů jazykových korpusů a představit dostupné korpusové vyhledavače a nástroje, vč. základního i pokročilého vyhledávání.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Iveta Pastyříková (04.04.2023)

ATESTACE
Atestace proběhne formou dvou testů (průběžný test se bude konat v půli semestru a závěrečný na konci), jejichž
cílem bude ověřit, zda student pochopil základní pojmy korpusové lingvistiky a umí spolehlivě vyhledávat v jazykových
korpusech a nástrojích.

Nutným předpokladem získání atestace je také splnění všech dílčích povinností v rámci e-learningu v Moodlu.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Iveta Pastyříková (04.04.2023)

Doporučená literatura bude studentům poskytnuta během semestru.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Lucie Lukešová, Ph.D. (27.06.2019)

FORMA VÝUKY

Seminář je vyučován kombinovanou formou: bloková výuka zahrnuje dvě setkání (úvodní přednášku a procvičovací seminář v polovině semestru) a každotýdenní e-learningové materiály v Moodlu, rozdělené do tematických lekcí. Heslo do kurzu v Moodlu se dozvíte na úvodní přednášce.

Studentům jsou také k dispozici individuální konzultace s pedagogy kurzu (více informací v Moodlu).

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Iveta Pastyříková (04.04.2023)

Sylabus předmětu:

 

1. Využití jazykových korpusů (přednáška)

2. Typy korpusů a korpusových nástrojů (online lekce)

3. Základní pojmy korpusové lingvistiky (online lekce)

4. Hledání v korpusech a regulární výrazy (online lekce)

5. Anotace korpusu (online lekce)

6. Dotazovací jazyky se zaměřením na CQL (online lekce)

7. Pokročilé dotazy (blokový seminář)

Průběžný test

8. Kolokace a asociační míry (online lekce)

9. Vícejazyčné korpusy (online lekce)

10. Práce se subkorpusy a vlastními daty (online lekce)

11. Další korpusové zdroje (online lekce s volitelným obsahem)

   11a. Specializovaná lekce (nejen) pro bohemisty o dalších zdrojích pro češtinu

   11b. Specializovaná lekce (nejen) pro anglisty o dalších zdrojích pro angličtinu

   11c. Specializovaná lekce (nejen) pro translatology věnovaná překladové translatologii

   11d. Specializovaná lekce o korpusové lexikologii a lexikografii

   11e. bude upřesněno

Závěrečný test

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK