PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Překladatelská a tlumočnická průprava v korejštině IV - AKO500104
Anglický název: Korean Translation and Interpreting Training IV
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Youn Woo Jung
Vyučující: Mgr. Youn Woo Jung
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Miroslava Jirková (10.08.2015)
Základní uvedení do teorie a praxe překladu. Elementární teoretické poznatky jsou průběžně aplikovány v praktické činnosti tak, aby docházelo k rozvoji a upevnění překladatelských a tlumočnických dovedností.
Literatura
Poslední úprava: Miroslava Jirková (10.08.2015)

Fišer, Z. (2009): Překlad jako kreativní proces - teorie a praxe funkcionalistického překládání. Host

I Eo-ryeong (2002): Ttusulo ilknun hankuko sačon; Munhak sasangsa
I Mun-yeol (2001): Sultančiwa čanul kkulotankimjo; Ačchim nara
Kim Jong-sok (edit.) (2003): Hankukui kjojangul ilknunta; Humanist
Knittlová, D. (1995): Teorie překladu; Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc
Lakoff, G., Johnson, M. (2002): Metafory, kterými žijeme; Host
Levý, Jiří (1998): Umění překladu; Ivo Železný
Mounin, Georges (1999): Teoretické problémy překladu; Karolinum

publicistické měsíčníky Wolkan Chosun, Sintonga aj., deníky Hangyore, Donga ilbo, Chosun ilbo aj.

Sylabus
Poslední úprava: Miroslava Jirková (10.08.2015)

Cílem kurzu je rozvoj a upevnění základních překladatelských a tlumočnických dovedností. S teoretickými otázkami a problémy překladu se posluchači seznamují především samostudiem doporučené literatury, přičemž takto nabyté poznatky jsou na hodinách sumarizovány a aplikovány na konkrétní překladovou činnost v kombinaci korejština-čeština (čeština-korejština na hodinách s rodilým mluvčím). Při práci s neadaptovanými materiály kratšího rozsahu (eseje, povídky, články) jsou studenti konfrontováni se základními úskalími překladatelské činnosti, jako jsou interference výchozího a cílového jazyka (především v oblasti syntaktických struktur), vhodnost volby lexikálních ekvivalentů, odlišnost prostředků vyjádření gramatických a sémantických kategorií v typologicky různých jazycích, převoditelnost frazeologie a idiomatiky, problém intertextuality a odlišného kulturního pozadí, zachování stylových rovin a jazykových vrstev apod. Na úvod jsou zadávány texty publicistického stylu, především úvodníky a komentáře hlavních deníků a měsíčníků, v dalších fázích následují texty kratších literárních útvarů (eseje, povídky). Práce na hodinách spočívá zejména v rozboru a hodnocení domácích překladů. Podmínkou atestace je soustavná příprava a předložení překladů zadaných textů.

Tematické rozvržení:

1. Uvedení do teorie překladu, základní problémy; zadaní textů k domácí přípravě

2. Překlad publicistického stylu - specifika syntaktické stavby, ustálená spojení a klišé

3. Problematika tzv. "sisa jongo" - terminologie spojená s aktuálními kauzami

4. Kontextové určování významu u sinokorejských složenin, které se neobjevují ve slovnících

5. Překlad literárního stylu; autorská řeč versus dialogy, dialekty a slang

6. "Parolový" charakter dialogů - neúplnost, redundantní výrazy, vycpávková slova

7. Kompenzace chybějící informace (nevyjádřené větné členy, absence rodu a osoby, anafora a deixe)

8. Inertextualita a odkazy v literárních textech

9. Přenos reálií a vkládání předpokládané známé informace (poznámky překladatele)

10. Mluvené veřejné projevy - specifika stylu, výběru gramatických a lexikálních prostředků

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK