PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Moderní román - AKO100084
Anglický název: Modern Korean Novel
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Miroslava Jirková (04.02.2013)
Přednáška doplňuje semestrální přehledový kurs Korejská literatura II a je zaměřena na výrazná díla
nejvýznamnějších korejských spisovatelů moderní literatury. Předpokládá splnění předmětu Korejská literatura II a
alespoň zběžnou znalost probíraných textů, při jejichž výběru je zohledněna i jejich dostupnost ve světových
jazycích.
Literatura
Poslední úprava: Miroslava Jirková (04.02.2013)

viz seznam děl

Sylabus
Poslední úprava: Miroslava Jirková (04.02.2013)

Přednáška doplňuje semestrální přehledový kurs Korejská literatura II a je zaměřena na výrazná díla nejvýznamnějších korejských spisovatelů moderní literatury. Předpokládá, kromě splnění atestace u předmětu Korejská literatura II, alespoň zběžnou znalost probíraných textů, při jejichž výběru je zohledněna i jejich dostupnost ve světových jazycích.

Tematické okruhy:
I Kwangsu - Mudžǒng (無情)

Čchä Mansik - Tchäpchjǒng čchǒnha (太平 天下)

Ri Kijǒng - Kohjang (고향)

Kim Namčchǒn -Proud (大河)

Hwang Sunwǒn - Kchainǔi huje (카인의 후예)

Čchö Inhun - Sosǒlka Kubossi iril (소설가 구보씨일일)

Kim Wǒnil - Paramkwa kang (바람과강)

I Munjǒl - Siin (詩人)

Han Susan - Pučcho (浮草)

Han Musuk - Mannam (만남)

Han Malsuk - Arǔmdaun jǒngga (아름다운 靈歌)

Kang Sindžä - Pchado (파도)

Požadavky pro atest: aktivní účast na hodinách, docházka 75 procent a přednesení jednoho diskusního příspěvku za semestr.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK