PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Četba korejských znakových textů - AKO100035
Anglický název: Reading of Korean Texts in Mixed Script
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D.
Vyučující: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Vladislava Mazaná (01.10.2016)
Obsah tohoto předmětu přímo navazuje na předmět Čínské znaky a hanmun. V ZS studenti dále pracují s učebnicí čínských znaků, v LS poté s dalšími texty. Cílem je rozšíření znalosti čínských znaků a schopnost pracovat se znakovými texty. Seminář je zaměřen na praktickou znalost.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D. (15.05.2020)

Update ke dni 15. 5. 2020: Podmínkou získání atestace je souhrný test, který bude probíhat v offline/prezenční verzi nebo ústní online zkouška založená na písemném testu. Online zkouška vyžaduje použití kamery na straně studenta.

Literatura
Poslední úprava: Miroslava Jirková (13.05.2008)

Pak Či-hong (1977): Hanmun ipmun, Ullju munhwasa, Soul.

I Min-su (1976) Hanmun tokpon, Ullju munhwasa, Soul.

Sylabus
Poslední úprava: Miroslava Jirková (13.05.2008)

ZS

I. Znakové texty v současnosti

II. Vývoj hanmunu

III. Nejstarší texty a metody výuky

IV. Typologie znakových textů

VI-VIII. Korejská lingvistická teorie, názvosloví, zákl. gramatické jevy.

IX-XIII. s?ng?

LS
I. Znaky jako medium poezie

II-VI. Básně

VII-X.Próza

XI. Interakce s korejským písmem

XII-XIII. Historické teorie

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK