PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Věci (a) těla - AKM500201
Anglický název: Things and/of the Body
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D. (08.02.2013)

VĚCI (A) TĚLA

Vyučuje: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.

Požadavky pro získání atestace:

pro udělení zápočtu aktivní práce v semináři, vypracování referátu, průběžná četba zadaných textů; pro zkoušku esej v rozsahu 10 stran

Charakteristika kurzu:

Kurz navazuje částečně na seminář Jazyk, tělo, věc. Absolvování tohoto kurzu však není podmínkou. Cílem kurzu je hledání různých literárních aspektů těla a tělesnosti; pokus vidět tělo a tělesnost nejen v mimetické, ale i symbolické rovině. Fenomenologický pohled upozorňuje na tělo a tělesnost jako na základní aspekt lidské zkušenosti - na základě zkušenosti "žitého" těla dochází k situovanosti a zabydlenosti ve světě; tělo umožňuje základní časoprostorovou orientaci, vztahuje člověka k předmětnosti světa. Kulturně antropologické analýzy inspirují k hledání kulturních kánonů těla a tělesnosti, nabízejí určité kulturní vzory a typy (např. apollinská a dionýská tělesnost, karnevalové a groteskní tělo).         Zatímco v zimním semestru jsme sledovali tělesnost věcí, tentokrát to bude spíše "věcovost" těla. Co se stane, pokud se tělo promění ve "věc"?  Podstatou ztráty je, že já a  předmět se nedají odlišit, píše Lászlo Földenyi ve studii o melancholickém charakteru. Podle Waltera Benjamina je melancholik proradný vůči lidem a věrný věcem - věrnost může být jen vztahem člověka ke světu věci. Dílčím tématem tedy bude i analýza těchto melancholických ztrát. Materiálově tentokrát nebude těkat, ale soustředíme se na středoevropskou prózu.

Tematické okruhy:

1)      kulturní kánony tělesnosti (apollinská a dionýská estetika)

2)      modernismus - tělo fragment, forma a uniforma

3)      tělo-věc- šaty; slast a svádění věcí; látky a "soukenná kosmogonie"

4)      "rétorická" erotika, erotická rétorika: kánon pornografické tělesnosti, tělo věc - věc tělo, svádění a šmírování jako narativní modus

5) "karnevalová" a barokní tělesnost v moderní středoevropské literatuře

 

Základní literatura:

Kafka: Povídky

Musil: Muž bez vlastností

Schulz: Skořicové krámy
Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války.

Roth: Pochod Radeckého
Gombrowicz: Ferdydurke, Pornografie, Kosmos
Esterházy: Malá maďarská pornografie
Jelineková: Pianistka

Bachmannová: Malina
Bernhard: Chůze, Dech, Amras

Sebald: Saturnovy prstence

Pavić: Chazarský slovník

Jančar: Chtíč chtíc nechtíc

Hrabal: Obsluhoval jsem anglického krále

Hrabal: Vita nuova, Proluky, Kouzelná flétna

Odborná literatura:

 

ANDERSON, Mark M.  Kafka´s Clothes. Ornament and Aestheticism in the Habsburg Fin de Siecle. Oxford University Press: Oxford, 1992.

BACHTIN, MICHAIL MICHAJLOVIČ: Francois Rabelais a lidová kultura středověku a renesance.Praha, Odeon 1975.
BATAILLE,GEORGES: Erotismus. Herrmann a synové, Praha 2001.
BAUDRILLARD, JEAN: O svádění.Olomouc, Votobia 1996.
BAUDRILLARD, JEAN: Síla nechuti. In: Umění, krása, šeredno. Texty z estetiky 20. století. Praha, Karolinum 2003, ed. Vlastimil Zuska, s. 253-263

BENJAMIN, Walter.Dílo a jeho zdroj. Odeon: Praha, 1979.

BENJAMIN, Walter. Agesilaus Santander. Praha : Herrmann & synové, 1998.

BENJAMIN, Walter. Iluminácie. Bratislava : Kalligram, 1999.

BLANCHOT, MAURICE: Literární prostor. Herrmann a synové. Praha 1999.

COBLENCEOVÁ, FRANCOISE.: Dandysmus. Povinnost pochybnosti. Praha, Prostor 2003.

DELEUZE, Gilles, GUATTARI, Félix: Kafka. Za menšinovou literaturu. Praha: Herrmann &synové, 2001.

FÖLDÉNYI, Lászlo F.. Goyov pes. Bratislava: Kalligram 2007.

FÖLDÉNYI,Lászlo F.. Melanchólia. Kalligram, Bratislava 2001.

FOUCAULT, Michel. Slova a věci. Brno: Computer Press, a.s., 2007.

GAGNEBINOVÁ, MURIELLE: Dějiny ošklivého. In: Umění, krása, šeredno. Texty z estetiky 20. století. Praha, Karolinum 2003, ed. Vlastimil Zuska, s. 321-341

GELLNER, Ernest. Jazyk a samota. Brno: CDK 2005.

GREBENÍČKOVÁ, R.: Tělo a tělesnost v novověkém myšlení. Praha, Prostor 1997.
KONRÁD, György. The Melancholy of Rebirth: Essays from Post-Communist Central Europe, 1989-1994.NewYork:HarcourtBrace,1995

KRISTEVA, JULIA: Jazyk lásky. Eseje o sémiotice, psychoanalýze a mateřství. Praha, One Woman Press 2004.
LUHMAN, NIKLAD: Láska jako vášeň. Kódy intimity. Paradigma lost. Prostor, Praha 2002

MERLAU-PONTY, MAURICE: Viditelné a neviditelné. Praha, OIKOYMENH 1998,

NAHOUM-GRAPPEOVÁ, VÉRONIQUE: Kánony ošklivosti. In: Umění, krása, šeredno. Texty z estetiky 20. století. Praha, Karolinum 2003, ed. Vlastimil Zuska, s.263-283
PATOČKA, JAN: Tělo, společenství, jazyk, svět. Praha, OIKOYMENH 1995.
REZEK, PETR: Tělo, věc a skutečnost v současném umění. Praha, Jazzová sekce 1982
SONTAGOVÁ, SUSAN: Totální imaginace: Host 07/2002,s. 62-67
SONTAGOVÁ, SUSAN: Nemoc jako metafora. Aids a jeho metafory. Praha, Mladá fronta 1997.
VOJVODÍK, JOSEF: Imagines corporis. Tělo v české moderně a avantgardě. Brno, Host 2006

VOJVODÍK, Josef. Povrch, skrytost, ambivalence: manýrismus, baroko a česká avantgarda. Praha: Argo, 2008.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK