PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Středoevropská literarura II - AKM500116
Anglický název: Central European Literature II.
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D. (02.02.2015)

Moderní středoevropská literatura   I, II

Vyučující: Mgr. Blanka Činátlová, PhD.

Smyslem semináře je vymezení středoevropského literárního kontextu. Formou analýzy esejistických a beletristických textů se pokusíme nalézt historická, kulturní a filosofická východiska středoevropského prostoru a jeho literární paměti. Cílem je komparace témat, žánrů, postupů, nikoli důkladná analýza jednotlivých národních literatur. V prvním semestru se zaměříme na kořeny středoevropského modernismu a jeho komparaci se západoevropským modernismem. V druhém semestru na literaturu 2. pol. 20.století.

Tematické okruhy:

1) Formování kulturní paměti střední Evropy (baroknost SE kultury, habsburský mýtus, kulturní stereotypy).

2) Literatura v kontextu středoevropské filosofie (Nietzsche, Wittgenstein, fenomenologie).

3) Fragment: kultura fragmentu, fragmentární psaní, tělo jako fragment, poetika "detailu"

4) Anekdota. glosa, aforismus jako narativní akt na pomezí mezi filosofickým a literárním textem.

5) Kavárenská a hospodská povídky, "minutové romány" (Altenberg, Kisch,Hrabal)

5) Melancholie jako konstitutivní prvek středoevropské kultury.

6) Trapnost, grotesknost a ironie

7) Téma identity - bloudění, putování, vystěhovalectví; emblémy jiného a cizího

8) Modernismus: konstrukce postavy, problém hrdinství a identity, kategorie času a prostoru ve filosofii, estetice, umění a literárním díle

9) Esej jak románová struktura (Broch, Musil, Gombrowicz, Kundera, Magris)

9) Postmoderní palimpsesty: autorský mýtus; mýtus krajiny, obrazy domova

10) Obrazy těla a tělesnosti, krutost, násilí, "pornografie"

 

 letní semestr: 

 

18/2

25/2       Claudio Magris: Dunaj

4/3         Thomas Bernhard: Amras, Wittgensteinův synovec

11/3       Elfride Jelineková: Pianistka (Bachmannová: Malina, Müllerová: Rozhoupaný dech)

18/3       Günter Grass: Plechový bubínek

25/3       Stefan Chwin: Haneman

1/4        W. G. Sebald: Vystěhovalci nebo Saturnovy prstence

8/4         Pál Závada: Jadvižin polštář

15/4       Péter Esterházy: Malá maďarská pornografie (Harmonia Caelestis)

29/4       Czeslaw Milosz:  Údolí Issy, Traktáty a přednášky ve verších

6/5         Dragan Velikić: Astrachán

13/5       Bohumi Hrabal: Obsluhoval jsem anglického krále

      

 

Zimní semestr:

14/10

Franz Kafka: Povídky (Venkovský lékař, Starý list, Na galerii, V kárném táboře, Ortel, Jezdec na uhláku, Lovec Gracchus)


21/10 
Franz Kafka: Zámek


4/11

WITTGENSTEIN, Ludwig: Rozličné poznámky. Praha, Mladá fronta 1993. (+ Tractatus)

NIETZSCHE, F. : Ecce homo

KAFKA, F.: Aforismy

Gellner, E.: Wittgenstein. In: Jazyk a samota. CDK, Brno 2003, s. 65-138


11/11
Bruno Schulz: Skořicové krámy


18/11
Joseph Roth: Pochod Radeckého
Magris, C.: Geneze habsburského mýtu, Finis Austriae: Habsburský mýtus v moderní rakouské literatuře. Triáda, Praha 2001, s. 27-45, 163-229


25/11
Thomas Mann: Smrt v Benátkách
Benjamin, W.: Původ německé truchlohry. In: Dílo a jeho zdroj. Odeon, Praha 1979


2/12
Robert Musil: Muž bez vlastností 
Husserl, E.: Krize věd jako výraz radikální životní krize evropského lidství. In:Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie.Academia, Praha 1996, s. 25-40


9/12
Sándor Márai: Zpověď
Stefan Zweig: Svět včerejška (Svět jistoty, Škola v minulém století, Eros matutinus, V srdci Evropy)


16/12

Peter Altenberg: Minutové romány,  E.E. Kisch: Pražský pitaval

Jaroslav Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války

 

6/1

Witold Gombrowicz: Ferdydurke

 

 

 

Základní literatura:

Franz Kafka: povídky, Zámek
Bruno Schulz: Skořicové krámy
Witold Gombrowicz: Ferdydurke, Pornografie, Kosmos
Jaroslav Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
Robert Musil: Muž bez vlastností
Thomas Mann: Smrt v Benátkách
Sándor Márai: Zpověď
Stefan Zweig: Svět včerejška
Joseph Roth: Pochod Radeckého
Hermann Broch:Náměsíčníci

Letní semestr

Günter Grass: Plechový bubínek
Claudio Magris: Dunaj, Mikrokosmy
Elfride Jelineková: Pianistka, Lačnost

Ingeborg Bachmannová: Malina

Thomas Bernhard: Chůze, Mýcení, Amras

Josef Winkler: Syn člověka, Natura morta, Roppongi
Thomas Bernhard: Wittgensteinův synovec, Chůze
Sándor Tár: Šedý holub
Lászlo Darvaszi: Legenda o kejklířích se slzami

Péter Esterházy: Harmonia caelestis
Pál Závada: Jadvižin polštář
Stefan Chwin: Hanemann
Dragan Velikić: Astrachán
Milorad Pavić: Chazarský slovník
W.G. Sebald: Vystěhovalci, Saturnovy prstence
Drago Jančar: Chtíč chtíc nechtíc

Czeslaw Milosz:  Údolí Issy, Traktáty a přednášky ve verších

Tadeusz Konwicki: Malá apokalypsa, Bohyň

 

  
HUSSERL, E.: Krize věd a transcendentální fenomenologie

WITTGENSTEIN, L.: Tractatus logico-philosophicus

HEIDEGGER, M.: Básnicky bydlí člověk

NIETZSCHE, F.: Zrození tragédie z ducha hudby, Radostná věda

MILOSZ, C.: Rodná Evropa.Votobia, Olomouc 1997

MILOSZ, C.: Traktáty a přednášky ve verších. Votobia, Olomouc 1999

MILOCZ, C.:  Saliga a jiné eseje. Brno, Barrister a Principal 2004

FIUT, A.: Být či nebýt Středoevropanem?: V Evropě, čili…(eseje nejen o polské literatuře). Votobia, Olomouc 2001

JANČAR, D.: Přitažlivost prázdnoty: Brioni. Volvox globator, Praha 2005,s. 31-37

JANČAR, D.: Příčky z Jákobova žebříku. Brno, CDK 2006

CANETTI,E.: Svědomí slov. Praha, Torst 1992

ESTERHÁZY,P.: Hrách na zeď

BĚLOHRADSKÝ, V.: Mitteleuropa: rakouská říše jako metafora. On: Přirozený svět jako politický problém. ČS, Praha 1991

MAGRIS, C.: Habsburský mýtus v moderní rakouské literatuře. Triáda, Praha 2001

RÁKOS, P.: Národní povaha naše a těch druhých. Sebeklamy a předsudky jako dějinotvorná síla. Kalligram, Bratislava 2OO1

SZÜCS, J.: Tri historické regióny Európy. Kalligram, Bratislava 2001

BENJAMIN,W.: Původ německé truchlohry. In:Dílo a jeho zdroj. Odeon, Praha 1979

BENJAMIN, W.: Iluminacie. Kalligram, Bratislava 1999

DELEUZE, G.: Kafka. Za menšinovou literaturu.Herrmann a synové, Praha 2001

SUSINI-ANASTOPOULOSOVÁ, Françoise: Fragmentárne písanie. Kalligram, Bratislava 2005

FÖLDÉNYI,Lászlo F.: Melanchólia. Kalligram, Bratislava 2001

MENASSE, R.: Krajina bez vlastností. Bratislava, Kalligram 2000

TRÁVNÍČEK, J.(ed): V kleštích dějin. Střední Evropa jako pojem a problém. Host, Brno 2009.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK