PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Volitelný seminář: Metafory, emblémy, topoi - AKM400379
Anglický název: Metaphors, Emblems, Topoi
Zajišťuje: Centrum komparatistiky (21-CKOM)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: TAUBROVE (15.11.2009)

Seminář je věnován podrobné interpretaci literárních textů. Výběr textů směřuje k hledání klíčových mýtických příběhů, které se posléze stávají určitými metaforickými principy nebo ustrnou do podoby redukovaného, stereotypizovaného obrazu. Seminář tak bude sledovat jak proměnu konkrétních příběhů a obrazů (např. Orfeus), tak literárně teoretické aspekty ? proměny symbolu a metafory v emblém, literární archetypy, téma imaginace. Konkrétní interpretace se budou opírat o reprezentace prozaické, básnické i výtvarné.
Sylabus
Poslední úprava: TAUBROVE (15.11.2009)

2 hod. týdně, jednosemestrový

Vyučující: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.

Hlavní tematické okruhy:

1) Mýtus ? symbol ? emblém

2) Topoi a topika

3) Teorie imaginace ( metafory snění, archetypy, Bachelardova fenomenologie snění)

4) ?Metafory oka? ? slepota, vidění, nazírání, pohled do hlubiny, ohlédnutí,?

5) Perseus a zrcadlení

6) Orfeus a sestup do podsvětí

7) Saturn a jeho děti ? melancholie

8) Ofélie ? voda a smrt

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK