PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Aktuální otázky archeologie II - AKAV00039
Anglický název: Current issues of archaeology II
Zajišťuje: Ústav pro klasickou archeologii (21-UKAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Marek Verčík, Dr. phil.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Petra Tušlová, Ph.D. (22.01.2021)
Série přednášek hostů z Čech a ze zahraničí, zabývající se aktuálními otázkami a problémy v archeologickém
bádání či představující nejnovější výzkumné aktivity pracoviště i hostů. Hosté i téma se každý semestr mění.

Po skončení každého přednáškového cyklu připraví studenti, usilující o zápočet, esej k tématu stanovenému na
začátku daného semestru.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK