PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Archaeology of Western Mediterranean - AKA500086
Anglický název: Archaeology of Western Mediterranean
Zajišťuje: Ústav pro klasickou archeologii (21-UKAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 22 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Jan Kysela, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jan Kysela, Ph.D.
Anotace
Přednáška poskytne základní přehled o archeologii západního Středomoří doby předřímské a počátku doby
římské. Bude tak sledován vývoj mezi mladší/pozdní dobou bronzovou a prvním/druhým stoletím nového
letopočtu v Hispánii, jižní Galii, severní Africe, na Sardinii, Korsice a v neřecké části Sicílie. Krom historického
úvodu a nástinu vývoje a hlavních rysů lokálních archeologických kultur, bude předmětem zájmu zejména řecká,
punská a římská přítomnost v oblasti a formy interakce mezi jimi a místními kulturami.Poslední úprava: Tušlová Petra, Mgr., Ph.D. (18.03.2021)
Literatura

Aubet, M.E.: The Phoenicians and the West: Politics, Colonies and Trade. Cambridge 2001.

Corbier, P. - Griesheimer, M.: L'Afrique romaine : 146 av. J.-C.-439 ap. J.-C. Paris 2005.

Garcia, D.: La Celtique méditerranéenne. Habitats et sociétés en Languedoc et en Provence du VIIIe au IIe siècle av. J.-C. Paris 2004.

Garcia Alonso, F. ed.: De Iberia a Hispania. Barcelona 2008.

Garcia Alonso, F. - Munilla Cabrillana, G.: Protohistoria mediterránea. Barcelona 1995.

Horn, H.G. - Rüger, Chr.B. eds: Die Numider : Reiter und Könige nördlich der Sahara: Katalog der Ausstellung Bonn 1979-1980. Köln 1979.

Lorrio Alvarado, A.J: Los Celtiberos. Complutum Anejos VII. Madrid 1997.

Moscati, S. ed.: The Phoenicians. Catalogue of exhibition, Venice 1988. Milano.

Müller, C. F. ed.: Kunst und Kultur Sardiniens vom Neolithikum bis zum Ende der Nuraghenzeit. Katalog der Austellung Karlsruhe 1980.

Py, M.: Les Gaulois du Midi2. Paris 2012.

Sennequier, G. - Colonna, C. eds.: L'Algérie au temps des royaumes numides : Ve siècle avant J-C-Ier siècle après J-C. Catalogue d‘exposition, Rouen 2003 - Constantine 2004. Somogy 2003.

Poslední úprava: Stančo Ladislav, doc. PhDr., Ph.D. (20.02.2017)
Sylabus

1) Úvod, chronologická schémata západního Středomoří, hlavní geografické a kulturní celky

2) Mladší a pozdní doba bronzová, počátek doby železné - první kontakty s Vých. Středomořím: Sardinie, Huelva.

3) Počátek foinické přítomnosti v západním Středomoří a severní Africe.

4) Konec doby bronzové a raná doba železná na Iberském poloostrově.

5) Konec doby bronzové a raná doba železná v jižní Francii a Katalánsku.

6) Punská Sicilie.

7) Mladší doba železná v jižní Francii a na Korsice.

8) Iberský poloostrov do druhé punské války.

9) Punské války.

10) Předřímská severní Afrika.

11) Romanisace Hispánie.

12) Římská Hispánie.

13) Římská severní Afrika.

Poslední úprava: Stančo Ladislav, doc. PhDr., Ph.D. (01.07.2015)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK