PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Reflexe antického umění - AKA500055
Anglický název: Reflection of Classical Art
Zajišťuje: Ústav pro klasickou archeologii (21-UKAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AKA500080
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Jan Bažant, CSc.
Mgr. Patrik Líbal, Ph.D.
Záměnnost : AKA500080
Je záměnnost pro: AKA500080
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D. (28.06.2011)
Problematika "historismu" a "renesance" v dějinách umění. Umění pozdní antiky a raného křesťanství. Karolinská renesance. Otonská renesance. Renesance 12. století a výtvarné umění. Antická tradice v gotickém umění. Italská renesance 15. století. Vrcholná italská renesance. Záalpská renesance 16. století. Antické tradice v barokním umění. Neoklasicismus a antické tradice okolo roku 1800. Antické tradice v evropském umění 19. století. Antika a avantgarda 20. století. Význam antické výtvarné tradice pro současné umění.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK