PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Řecká archeologie I - AKA100074
Anglický název: Greek Archaeology I
Zajišťuje: Ústav pro klasickou archeologii (21-UKAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D. (25.06.2015)
Archeologie egejské oblasti a západní Anatolie od pádu mykénských paláců kolem roku 1200 př. Kr. po
orientalisující období v 7. stol. př. Kr. Důraz je kladen na postpalácové období v Řecku, na protogeometrický a
geometrický styl a na paralelní vývoj na západoanatolském pobřeží. Keramika, drobné nálezy, architektura,
pohřební ritus, ekonomický, kulturní a společenský vývoj.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D. (25.06.2015)

Povinná literatura:

Boardman, J.: Early Greek Vase Painting, 11th-6th Centuries BC: A Handbook. London 1998.

Coldstream, N.: Geometric Greece. London 1977.

Cook, R.- Dupont, P.: East Greek Pottery. London 1998.

Dickinson, O.: The Aegean from Bronze Age to Iron Age: Continuity and change between the twelfth and eighth centuries BC. London and New York 2006.

Lemos, I.: The Protogeometric Aegean: The Archaeology of the Late Eleventh and Tenth Centuries B.C. Oxford 2002.

Whitley, A.: The Archeology of Ancient Greece. Cambridge 2001.

Snodgrass, A. M.: Archaeology and the Emergence of Greece. Ithaca 2006.

Doporučená literatura:

Bintliff, J.: The Complete Archaeology of Greece: From Hunter-Gatherers to the 20th Century A.D. Oxford 2012.

Bouzek, J.: Greece, Anatolia and Europe: Cultural Interrelations during the Early Iron Age. Jonsered 1997.

Cook, J.: Greek Painted pottery3. London 1997.

Desborough, V.R.d’A.: The Last Mycenaean and their Successors. Oxford 1964.

Morris, I.: Archaeology as Cultural History: Words and Things in Iron Age Greece. Oxford 2000.

Osborne, R.: Greece in the Making. London 1996.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D. (25.06.2015)

1. Pozdní doba bronzová: LH IIIC

2. Mykénská Kréta, mořské národy, Trója VIIb

3. Submykénské a protogeometrické období

4. Raně- a středně geometrické období

5. Pozdně geometrické období

6. Sídlištní archeologie, pohřební ritus, demografie

7. Meziregionální obchod v rané době železné

8. Homérská otázka a velká řecká kolonisace

9. Orientalisující období: úvod, architektura a počátky mincovnictví

10. Protokorintská, korintská a protoattická keramika

11. Vývoj v západní Anatolii

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK