PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Další areálový jazyk II. Rumunský jazyk - AJS5000090
Anglický název: Second Language from the Area of Studies II (Romanian)
Zajišťuje: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: rumunština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: AJVES00251
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dr. phil. Dan Ungureanu
Ve slož. záměnnosti pro: AVS500062, AVS500063, AVS500066, AVS500067, AVS500094, AVS500095, AVS500098, AVS500099
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (05.03.2010)
Kurz rumunštiny je zaměřen na získání základních gramatických znalostí a schopností komunikovat v běžných situacích. V
předmětu budou kromě témat každodenního života probírána i témata potřebná pro filologické studium. Cílem předmětu je
dosažení stupně A2 Evropského referenčního rámce pro jazyky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (16.12.2012)

Zahraniční výměnní studenti mohou být v tomto předmětu klasifikováni dle stupnice ECTS.

International Exchange students may gain an ECTS grade in this course.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (05.03.2010)

AVRAM, M. - SALA, M.: Faceţi cunoştinţă cu limba română. Cluj, 2001.

DOBRIŢOIU-ALEXANDRU, T.: Česko-rumunský slovník. Bucureşti, 2001.

FELIX, J.: Rumunština pro samouky. Praha, 1980.

FELIX, J. - HOŘEJŠÍ, V. - SMRČKOVÁ, J. - WITTOCH, Z.: Úvod do studia rumunštiny. Praha, 1963.

IONESCU, A. I.: Rumunsko-český slovník. Praha, 2002.

KŘEČAN, A. - FELIX, J.: Kapesní slovník rumunsko-český a česko-rumunský. Praha, 1963.

PLÍŠEK, J.: Rumunština do batohu. Praha, 2004.

POP, L.: Româna cu sau fără profesor. Cluj, 1997.

STACA, J. a kol.: Rumunsko-český slovník. Praha, 1961.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (05.03.2010)

1. Gramatika: minulý čas složený. Komunikační cvičení: věty s minulým časem.

2. Gramatika: minulá participia sloves I.-IV. třídy. Procvičování minulého času.

3. Gramatika: rozdíly v pádové vazbě mezi češtinou a rumunštinou. Procvičování příslušných vazeb.

4. Gramatika: zvratná slovesa v přítomném a minulém čase. Konverzace: pošta, dopisy, zásilky.

5. Gramatika: plurál substantiv mužského rodu. Komunikační cvičení: spojování číslovek se substantivy.

6. Slovní zásoba: názvy národů, států a jazyků. Konverzační procvičení tohoto tématu.

7. Opakovací lekce.

8. Fonetika: hláskové změny při flexi. Konverzace: městská doprava.

9. Gramatika: složený budoucí čas. Procvičení budoucího času.

10. Gramatika: rozkazovací způsob kladný a záporný sloves I. a II. třídy. Konverzační cvičení na imperativ.

11. Gramatika: rozkazovací způsob kladný a záporný sloves III. a IV. třídy. Konverzační cvičení na imperativ.

12. Gramatika: tvary konjunktivu. Konverzace: doprava, nádraží, letiště.

13. Gramatika: užití konjunktivu. Procvičení probrané gramatiky v konverzačních situacích.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK