PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Lexikální cvičení III - AJP100217
Anglický název: Lexical exercises III
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (22)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Tereza Lutovská
Vyučující: Mgr. Tereza Lutovská
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Tereza Lutovská (31.01.2022)
Předmět Lexikální cvičení III je určen studentům třetího a vyšších ročníků. Jeho cílem je rozšířit slovní zásobu studentů a procvičit a doplnit také znaky a pomoci tak studentům s přípravou na jazykovou část státní závěrečné zkoušky.

Výuka bude probíhat za pomoci materiálů dodaných vyučující.

Předmět je ukončen zápočtem. Atestace bude probíhat na poslední hodině kurzu formou kolokvia. Podmínkou připuštění ke kolokviu je alespoň 70% účast a dostatečná aktivita v hodinách.

Předmět je určen pouze studentům specializace japanologie.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK