PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Lexikální cvičení III - AJP100217
Anglický název: Lexical exercises III
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (22)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Tereza Lutovská
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Tereza Lutovská (31.01.2022)
Předmět Lexikální cvičení III je určen studentům třetího a vyšších ročníků. Jeho cílem je rozšířit slovní zásobu studentů a procvičit a doplnit také znaky a pomoci tak studentům s přípravou na jazykovou část státní závěrečné zkoušky.

Výuka bude probíhat za pomoci materiálů dodaných vyučující.

Předmět je ukončen zápočtem. Atestace bude probíhat na poslední hodině kurzu formou kolokvia. Podmínkou připuštění ke kolokviu je alespoň 70% účast a dostatečná aktivita v hodinách.

Předmět je určen pouze studentům specializace japanologie.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK