PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Gramatika japonštiny II/B - AJP100146
Anglický název: Japanese Grammar II/B
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Petra Kanasugi, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Petra Kanasugi, Ph.D.
Prerekvizity : AJP100145
P//Je prerekvizitou pro: AJP100149
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Petra Kanasugi, Ph.D. (08.03.2019)
Předmět bezprostředně navazuje na Gramatika II/A. Za tento semestr by měli studenti plynule přejít k látce odpovídající úrovni středně pokročilý. Kromě seznámení se s novými gramatickými jevy si studenti systematicky utřídí i dříve probranou látku podle základních mluvnických kategorií a získají tak náhled na japonský jazyk jako na celek, jehož jednotlivé části do sebe logicky zapadají. Značná část výuky bude vyhrazena procvičování osobně laděným výrazům, které tvoří jeden z nejnáročnějších aspektů japonské gramatiky.<br>
<br>
Závěrečná zkouška (odpovídající rozsahem gramatických jevů i slovní zásoby JLPT N3) probíhá formou písemného testu. Ke zkoušce jsou připuštěni pouze studenti s minimálně 70% splněné docházky. Minimální hranicí k získání známky "dobře" je 60% z maximálního počtu bodů písemné zkoušky. <br>
<br>
Předmět je určen výhradně studentům oboru Japonská studia.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Petra Kanasugi, Ph.D. (12.02.2019)

Základní studijní literatura:

Bunka Čúkjú Nihongo I., II., Tokio: Bunka Institute of Language, 2008.

Suríé nettowáku (ed.) Minna no nihongo, čúkjú I, honsacu, Suríé nettowáku, Tókjó, 2008.

Tomomacu, E., Wakuri, M. Šokjú nihongo bunpó sómatome pointo 20. Suríé nettowáku, Tókjó, 2004.

Tomomacu, E., Miyamoto, D., Wakuri, M. Donna toki dó cukau nihongo hjógen bunkei 200, Aruku, Tókjó, 2000.

Makino, S. a Tsutsui, M. A Dictionary of Intermediate Japanese Grammar, The Japan Times, Tokyo, 1995.

  

Další odborná literatura:

 

Sasaki, Mizue (ed.) Nihongo pawá appu sógó mondaišú, Level B, The Japan Times, Tókjó, 2000.

 AOTS. Šin nihongo no čúkjú, honsacu, AOTS, Tókjó, 2000.

 Kaiser, Stefan. Japanese: A Comprehensive Grammar, Routledge, London, 2001.

 Novák, Miroslav. Gramatika Japonštiny II, SPN. Praha, 1982.

Metody výuky
Poslední úprava: UDVWEBER (20.12.2015)

Studenti se budou aktivně zapojovat do procvičování jednotlivých gramatických jevů a tyto si pak aktivně procvičovat.

Od studentů se očekává minimálně 70 % účast na výuce.

Předmět Gramatika II/B je prerekvizitou pro předmět Gramatika III/A.

Sylabus
Poslední úprava: UDVWEBER (20.12.2015)

1. Věty časové, komparace, kontrastní spojení.

2. Výčet, zkušenost, důvod, příčina, přípustka.

3. Přání, účel, potenciál.

4. Žádost, rozkaz, pozvání, nabídka.

5. Modální slovesa, nutnost, změna stavu.

6. Doslech, citace, vysvětlení, vůle, rozhodnutí.

7. Záměrná akce, začínání a končení, zdání, stav a podobnost.

8. Pravděpodobnost.

9. Podmínkové věty.

10. Slovesa osobní orientace, výrazy osobně laděné I.

11. Kausativ, výrazy osobně laděné II.

12. Pasiv, pasiv kausativu, výrazy osobně laděné III.

13. Výrazy osobně laděné IV.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK