PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Japonské dějiny - seminář B - AJP100140
Anglický název: Japanese History - Seminar B
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. David Labus, Ph.D.
Vyučující: Mgr. David Labus, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. David Labus, Ph.D. (04.02.2020)
V historickém semináři je věnován prostor zejména tématům kultury, myšlení, zahraničních styků a jednotlivých politiků. Studenti na zvolená témata přednášejí referáty, které se stávají východiskem pro diskusi jak nad daným tématem, tak nad způsobem prezentace. Smyslem je diskuse nad přístupem a úhly pohledu, i dodat referujícímu podněty pro zpracování tématu do seminární práce.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. David Labus, Ph.D. (13.12.2015)

- docházka minimálně 70%

- zaslání seminární práce mailem se všemi formálními náležitostmi do stanoveného data

Literatura
Poslední úprava: Mgr. David Labus, Ph.D. (02.02.2018)

The Cambridge History of Japan, 5. a 6. sv., Cambridge UP

Beasley, W.G., The Modern History of Japan, NY, 1974

Gordon, A., A modern history of Japan. From Tokugawa times to the present, Oxford UP

Jansen, M.B., The Making of Modern Japan, Belknap, Harvard, 2000

Totman, C., A History of Japan, Oxford, Blackwell Publishers, 1999

Bix, H., Hirohito a vznik moderního Japonska, BB Art, 2002

Dějiny Japonska, Reischauer, Craig, NLN, 2000

odborné články z databáze JSTOR

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. David Labus, Ph.D. (04.02.2020)

rozdělení referátů,  komentář k seminárkám, ZK

Jamagata Aritomo / Hirobumi Itó -

Zvyky doby Meidži I: odívání, jídlo –       

Architektura (a modernizace) –  

Úpadek samurajské vrstvy –

Anexe Koreje –

Proměny kultury - Vztah k Západu; 

Imitace záp. modelů (policie) –

Umění –

Ústava Meidži (okolnosti vzniku) (Takii, B I 1940) 

Vzdělávací politika v koloniích (BI 2139) -

Kolonizace Taiwanu  –    rozvoj sportu - 

Postavení žen –

Koloniální správa Mandžuska –  

R. Sorge –   / Konoe -

Hospodářský vývoj ve 20. letech –

Válečná špionáž -  (Válečné zločiny) –

 

Tódžó –

Otázka odpovědnosti císaře –

Tokijský proces –

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK