PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Vývoj italštiny I - AIT500029
Anglický název: The Evolution of the Italian Language
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (21.09.2022)
Cílem přednášky je rekonstrukce vývoje italštiny od lidové latiny po završení nejdůležitějších změn v rovině fonologické, morfologické a syntaktické. Předmět je rozdělen do následujících okruhů (viz sylabus).<br>
<br>
V případě přechodu na DV bude předmět vyučován na platformě MS Teams.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (21.09.2022)

Písemný test na základní okruhy (3 pokusy, 70% min. počet bodů).

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (21.09.2022)

Castellani, A. Grammatica storica della lingua italiana. I. Introduzione. Bologna: il Mulino, 2000.

Coletti, V. Storia dell’italiano letterario. Dalle origini al Novecento, Torino: Einaudi, 1993.

De Mauro, T. Storia linguistica dell’Italia unita. Bari: Laterza, 1970.

De Mauro, T. Storia linguistica dell'Italia repubblicana dal 1946 ai nostri giorni.. Roma-Bari: Laterza.

Hamplová, S. Nástin vývoje italského jazyka. Praha: Karolinum, 2002.

Maiden, M. A Linguistic History of Italian. Longman: London and New York, 1995 (it. překlad Storia linguistica dell’italiano, Bologna: il Mulino, 1998).

Migliorini, B. Storia della lingua italiana. Milano: Bompiani, 1960.

Rohlfs, G. Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti  (vol. I: Fonetica, vol. II: Morfologia, vol. III.: Sintassi e formazione delle parole), Torino: Einaudi, 1966.

Tekavčić, P. Grammatica storica dell’italiano (vol. I: Fonematica, vol. II.: Morfosintassi, vol. III. Lessico), Bologna: il Mulino, 1972.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (21.09.2022)

Písemný test na základní okruhy (3 pokusy, min. úspěšnost 70%).

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (14.09.2020)

1)     Proces romanizace; latina klasická a lidová (úvod / romanizace).

2)     Fonologická rekonstrukce vývoje – obecná charakteristika.

3)     Vývoj vokalického systému.

4)     Vývoj konsonantického systému.   

5)     Morfosyntaktická rekonstrukce – obecná charakteristika.

6)     Vývoj jmenných kategorií.

7)     Vznik a vývoj členu určitého a neurčitého.

8)     Utváření pronominálního systému.

9)     Vývoj slovesných kategorií.

10)   Adjektivum, adverbium, předložky a spojky v latině a v italštině – viz skriptum (nebude předmětem přednášky).

11)   Slovotvorné postupy (derivace a kompozice ve vývoji).

12)   Stručná charakteristika vývoje syntaxe.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (21.09.2022)

Doporučeným předpokladem je základní znalost latiny na úrovni bc. předmětů (jako je např. Gramatický systém latiny, Latina I, II apod.).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK