PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Morfologie italštiny I - AIT200030
Anglický název: Italian Morphology I
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Kv [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: italština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.
Záměnnost : AIT200011
Anotace - italština
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (21.09.2022)
Il corso di morfologia dell’italiano, previsto per il secondo anno della laurea triennale, si propone di offrire agli studenti un quadro morfologico completo partendo dalla classificazione tradizionale delle parti del discorso. In particolare, verranno presentati e discussi gli aspetti morfologici del sostantivo, aggettivo e verbo. Il corso procederà secondo il programma stabilito nel sillabo.
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (21.09.2022)

Cvrček, V. (a kol.) Mluvnice současné češtiny I. Praha, Karolinum 2010.

Hamplová, S. Mluvnice italštiny. Praha, Leda 2004.

Ježek, E. Lessico. Bologna, il Mulino 2005.

Renzi, L. (ed.) Grande grammatica italiana di consultazione I – III, Bologna, il Mulino 1988-1994.

Salvi, G. – Vanelli, L. Nuova grammatica italiana, Bologna, il Mulino 2004.

+ i riferimenti citati negli handout

Metody výuky
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (21.09.2022)

Předmět je vyučován prezenčně. V případě přechodu na distanční formu výuky bude předmět realizován na plafromě MS Teams.

Ke každému tématu je k dispozici handout, případně cvičení.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (21.09.2022)

Předmět je zakončen písemným testem. 

Sylabus - italština
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (28.11.2021)

 1. Le parti del discorso – classificazione, criteri, problemi
 2. Sostantivi e aggettivi – caratteristiche, tratti morfosintattici
 3. Il genere
 4. Il numero
 5. Articolo – morfologia, tipologia e funzione
 6. Aggettivi qualificativi – flessione, posizione nella frase ecc.
 7. Aggettivi determinativi – morfologia, tipologia, uso
 8. Pronomi – la morfologia e le funzioni dei pronomi
 9. Numerali, espressioni numerali (peculiarità dell’uso)
 10. Avverbi e locuzioni avverbiali
 11. Preposizioni e congiunzioni
 12. Segnali discorsivi e le interiezioni

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK