PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Jazykový seminář morfologický I - AIT100037
Anglický název: Language Seminar - Morphology I
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: italština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.
Je záměnnost pro: AIT100009
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (21.09.2022)
Náplní semináře je analýza jevů probíraných v přednášce Morfologie italštiny I.<br>
<br>
Jednotlivá cvičení k seminář budou postupně k dispozici v souborech k předmětu - a to vždy s konkrétním datem.
Podmínky zakončení předmětu - italština
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (21.09.2022)

Jazykový seminář morfologický I je zakončen zápočtovým testem (standardně s 3 pokusy a s min. 70% dosaženými body).

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (27.02.2020)

Literatura shodná s přednáškou Morfologie italštiny I.

Součástí semináře bude i prezentace další sekundární literatury související se zkoumanými jevy.

Metody výuky - italština
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (21.09.2022)

V případě přechodu na distanční výuku bude seminář realizován na základě samostatné práce na cvičeních v souborech. Podmínkou je jejich vypracování do jednoho týdne, tj. do zahájení další hodiny semináře.

Požadavky ke zkoušce - italština
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (21.09.2022)

Jazykový seminář morfologický I je zakončen zápočtovým testem (standardně s 3 pokusy a s min. 70% dosaženými body).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK