PředmětyPředměty(verze: 830)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Literární kritika a analýza literárního textu - AIT100030
Anglický název: Literary criticism and literary text analysis
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 1/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Mgr. Alice Flemrová, Ph.D.
Mgr. Chiara Mengozzi, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Alice Flemrová, Ph.D.
Mgr. Chiara Mengozzi, Ph.D.
Záměnnost : AIT100018, AIT100022
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (17.08.2015)

Seminář navazující na literární semináře v předchozích ročnících a sloužící k praktickému procvičení teoretických
vědomostí a získaných kompetencí. Je zaměřen na přípravu studenta pro práci s literárním textem při psaní bakalářské
práce. Textový materiál využívá především ukázek z primární literatury studijního předmětu č. 123, ale i textů ze starších
odbobí italské literatury. Jeho součástí je též práce se sekundární literaturou: vyhledávání a dohledávání pramenů, pravidla
a normy bibliografické citace.
Hlavní okruhy práce s textem: způsoby čtení, komentář, kontestualizace, formalizace, analýza, dekonstrukce, interpretace,
překlad.
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (17.08.2015)

Odborná literatura:
Il testo letterario. A cura di Mario Lavagetto. Bari 1996

Betti, E. Teoria dell´interpretazione. Milano 1955

Barthes, R. Nulový stupeň rukopisu. Praha 1967

Ingarden, R. Umělecké dílo literární. Praha 1989

Eco, U. Lector in fabula. Milano 1979

Eco, U. I limiti dell´interpretazione. Milano 1990

Ceserani, R. Raccontare la letteratura. Torino 1990

Segre, C. Avviamento all´analisi del testo letterario. Torino 1985

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK