PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Informatika a kognitivní vědy (VP) - AISV5155
Anglický název: Informatics and Cognitive Sciences
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (8)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: SISLV1AF (23.11.2011)
Přednáší: Cyril Brom (MFF UK), Jiří Lukavský (Psychologický ústav AV ČR)

Začínáme: 6.10., 15.40, posluchárna S8, Malostranské nám. 25 (další
přednášky budou probíhat blokově, nikoli pravidelně každý čtvrtek)

Přednáška podává vhled do procesů, které se odehrávají v lidském mozku
a jsou zodpovědné za to, že se chováme inteligentně. Mozek budeme
studovat počínaje ději na synapsích a konče tím, jak se na lidskou
mysl dívá psychologie. Budeme se také věnovat biologicky inspirovaným
mechanismům pro řízení pohybu robotů. Student po absolvování kurzu
mimojiné pochopí, jak funguje lidská paměť, jak (ne)souvisí umělá
inteligence s neurovědou, jak (ne)fungují neurální implantáty a proč
lidé často chodí do práce jinou cestou tam a jinou zpátky a myslí si,
že v obou případech je cesta nejkratší.

Vhodné i pro neinformatiky. Předpokládá se, že studenti ÚISK FF UK
absolvují zejména přednášky týkající se psychologie; roboti a
neuropsychologie jsou pro ně volitelné.

Syllabus psychologické části (povinné pro studenty ÚISK FF UK, celkem
cca 8 přednášek ve čtyřech 180 min. blocích):

1) Psychologické teorie zrakového vnímání (cca 3 přednášky)

2) Teorie pozornosti

3) Psychologické teorie paměti (cca 2 přednášky)

4) Psychologie rozhodování a řešení problémů

5) Psychologie designu

Zakončení:
zkouška a zápočet za provedení vlastního psychologického mini-experimentu

Minulé běhy přednášky:
http://artemis.ms.mff.cuni.cz/main/tiki-index.php?page=Computational+Cognitive+Science
Literatura
Poslední úprava: SISLV1AF (23.11.2011)

Neuroscience: Exploring the Brain (Hardcover)

by Mark F Bear (Author), Barry Connors (Author), Michael Paradiso (Author); Lippincott Williams & Wilkins

 

Mechanisms of Memory: J. David Sweatt; Elsevier

 

Fundamentals of Computational Neuroscience by Thomas Trappenberg (Author); Oxford University Press

 

Theoretical Neuroscience: Computational and Mathematical Modeling of Neural Systems by Peter Dayan (Author), L. F. Abbott (Author); The MIT Press

 

Sternberg, R. J.: Kognitivní psychologie; Portál

Sylabus
Poslední úprava: SISLV1AF (23.11.2011)

1) Živý neuron: akční potenciál, synapse, neurotransmitery, iontové kanály, jak se "učí" živé neurony (Aplysia, Tritonia), výpočetní modely spiking-neuronu, kódování informace neurony

 

2) Úvod do behaviorálních věd: behaviorismus, etologie, základní pojmy: FAP, imprinting, habituace, sensitisace, různé typy podmiňování, metody zkoumání mozku

 

3) Neuroanatomie: základní předhled (kde najdeme visuální kortex, co jsou to basální ganglia,...)

 

4) Zrakový systém: percepční teorie z hlediska psychologie a neurobiologie, souvislosti s mechanismy strojového vidění, výpočetní modely zrakového systému, pozornost

 

5) Další smysly: u člověka, zvláštní smysly u zvířat

 

6) Architektura neokortexu, kortikální sloupce

 

7) Metodiky vedení experimentů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK