PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Tvorba výukového softwaru - (VS) - AISV10134
Anglický název: Creating Educational Software
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2007
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (11)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: VORLB0AF (16.02.2007)
PO 12:30-14:05
Seminář studenty seznámí s možnostmi použití interaktivních programů a her pro výuku humanitních předmětů. Rozebrány budou vybrané příklady programů a her v novém a rozvíjejícím se oboru ("Eduntainment", "Educational videogames"). Studenti se dále přímo zapojí do vývoje výukové simulace určené pro střední školy, která v současnosti vzniká v projektu zajišťovaném více fakultami a institucemi (Generation Europe, UISK FFUK, MFFUK, AMO, CIANT).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK