PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dějiny knih a knihoven v praxi (PVP4) - AISPV4004
Anglický název: History of books and libraries in practical use
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: 3
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AISV5964
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Jindřich Marek, Ph.D.
Anotace -
Cílem předmětu je zlepšit kompetence studentů v oblasti metod a postupů používaných při výzkumu dějin knihy,
které uplatní i při psaní bakalářské práce. V rámci předmětu bude probíhat projektová výuka: každý student
zpracuje projekt odvozený od zadání bakalářské práce nebo jiný. Výklady se zaměří na aplikaci metod výzkumu
knižní kultury. Studenti budou při hodinách číst staré texty související s dějinami knihy. Předmět je vhodný i pro
studenty studijních programů zajišťovaných Ústavem české literatury a komparatistiky, Ústavem českého jazyka a
teorie komunikace a Ústavem pro dějiny umění.
Poslední úprava: Foglarová Klára, Bc. (08.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK