PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Game theory - AISE00043
Anglický název: Game theory
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (30)
Minimální obsazenost: 10
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. René Levínský, Ph.D.
Vyučující: Ing. René Levínský, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Informace a nová média
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Bc. Klára Foglarová (23.02.2023)
In the first part of the course, we will explore various theoretical approaches to individual decision making. Further
we will introduce the concept of uncertainty and finally we will proceed to situations in which a number of
individuals interact in a setting of strategic interdependence.

In the second part we will discuss all the theoretical results in the light of experimental findings. Finally, we will
discuss all these approaches in a specific environments, as, e.g., financial markets. Here, we will explore the
impact psychological factors (as, e.g., overconfidence) have on investors decision-making and market behavior.
We will also discuss examples of market inefficiencies such as market bubbles etc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK