PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Typologie rukopisné a tištěné knihy - AIS530005
Anglický název: Typology of Manuscripts and Printed Books
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5729
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Petr Voit, CSc.
doc. Jindřich Marek, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Petr Voit, CSc.
Anotace -
Materiály k předmětu (anotace, sylabus, seznam literatury) naleznete v systému Mooodle (viz odkaz).
Poslední úprava: Marek Jindřich, doc., Ph.D. (14.10.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK