PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Nauka o starých tiscích - AIS510325
Anglický název: Introduction In History of the Hand Press Book
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PhDr. Petr Voit, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Petr Voit, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Radka Římanová, Ph.D. (12.01.2018)
Předmět bude vyučován ve školním roce 2019/2020.

Třináct lekcí podává přehled o studiu prvotisků a starých tisků 15. až 19. století s přehledem základní odborné literatury, problémů a terminologie.
Předmět je vhodný též pro studenty Ústavu bohemistiky, Ústavu jazyka a Ústavu dějin umění.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Petra Večeřová, Ph.D. (24.11.2011)

Doporučená literatura:

BOHATCOVÁ, M. (a kol.): Česká kniha v proměnách staletí. Praha 1990.

FUNKE, Fr.: Buchkunde. Überblick über die Geschichte des Buch- und Schriftwesens. München 1998 (6. vydání).

HORÁK, Fr.: Česká kniha v minulosti a její výzdoba. Praha 1948.

KOPECKÝ, M.: Úvod do studia staročeských rukopisů a tisků. Praha 1978.

MANGUEL, Alberto: Dějiny čtení. Brno 2007.

VOIT, P.: Encyklopedie knihy - starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. Praha 2006 (zde uvedena další literatura k podrobnějšímu studiu).

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Petra Večeřová, Ph.D. (24.11.2011)

* Osnova předmětu:

1. Úvod do studia knihovědy, definice oboru, tištěná kniha, základní literatura ke studiu

2. Autor, nakladatel, tiskař a knihkupec v proměnách století

3. Písmolijectví, sazba a knihtisk, vývoj tiskařského lisu a tiskařské technologie od počátků až k moderní polygrafii. Význam knihtisku

4. Tiskové písmo (textura, rotunda, bastarda, gotikoantikva, švabach, fraktura, antikva)

5. Prvotisky, staré tisky, bibliofilie. Vývoj formálních znaků tištěné knihy 15. až 19. století

6. Typy a formy dokumentů (jednolist, kodex; monografie, konvolut, svazkové dílo, přídavek, přítisk, přívazek; administrativní tisky, akcidenční tisky, drobné tisky, kramářské tisky, pověrečné tisky, příležitostné tisky; bloková kniha, obrazová kniha)

7. Vývoj struktury knihy 15. až 19. století - vizualizační a evidenční aparát

8. Vývoj struktury knihy 15. až 19. století - text (incipit, explicit, členění textu, titulní list a jeho skladba, rámcové části)

9. Vývoj struktury knihy 15. až 19. století - obrazová složka a dekor (linka, lišta, rám, bordura, vlys, viněta, ozdůbky, iniciála, signet)

10. Typy vydání a vydavatelská praxe (exemplář, edice, náklad). Provenienční údaje

11. Některé žánry a formy vydání náboženské  tištěné literatury - liturgika (misál, breviář, rituál, pontifikál, ceremoniál, martyrologium), bible, legenda, pasionál, hodinky, modlitební knihy, antifonář, graduál, kancionál, katechismus, exempla, kázání, konfese, odpustkový list

12. Některé žánry a formy vydání světské tištěné literatury (I) - historie a kronika, anály, kosmografie, cestopis (veduta a mapa), traktát, suma, spekulum, teatrum, slovníky, lucidář, encyklopedie, disertace, novinový leták, noviny a časopisy

13. Některé žánry a formy vydání světské tištěné literatury (II) - humanistická poezie, bajka, donát, slabikář, cisioján, artikule, titulář, formulář, notule, almanach, minuce, pranostika, kalendář, planetář, kramářská píseň, knížky lidového čtení

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: PhDr. Petra Večeřová, Ph.D. (24.11.2011)

ÚT  17:00-18:30 Studovna Strahovské knihovny

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK