PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Základy informační vědy - AIS510290
Anglický název: Basics of Information Science
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AIS510308
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: Ing. Martin Souček, Ph.D.
Záměnnost : AIS510308
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Radka Římanová, Ph.D. (12.01.2018)
Předmět je vyučován ve školním roce 2017/2018.

Syntetizovat teoretické, metodologické a pragmatické poznatky o základech oboru. Poskytnout posluchačům podklady pro kreativní studium jednotlivých teoretických, metodologických a aplikačních oblastí a úkonů informační vědy.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D. (13.09.2011)

Cílem předmětu je navázat na teoretické, metodologické a pragmatické poznatky z bakalářského stupně a poskytnout posluchačům podklady pro podrobné studium ve specifikovaných teoretických, metodologických a aplikačních oblastech moderní informační vědy.

Literatura
Poslední úprava: VAVRL1AF (28.11.2011)

CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení. Praha: Karolinum, 1998.

JANOŠ, K. Informační hygiena a informační patologie ve zprostředkování odborných informací, Praha, 1993.

KONIGOVÁ, Marie. Kvantitativní metody v informatice, Praha, 1980.

KONIGOVÁ, Marie. Úvod do bibliometrie, Praha 1993.

EGGHE, Leo, ROUSSEAU, Ronald. Introduction to Informetrics, Amsterdam, 1990

MERTA, A. Společenské aspekty komunikace odborných informací, In Informační studia a knihovnictví v elektronických textech I [CD ROM]. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FFUK, 2001.

MCLUHAN, Marshall. Člověk, média a elektronická kultura. Výbor z díla. Brno: Jota, 2000. 415 s.

MCLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím: Extenze člověka. Praha: Odeon, 1991. 348 s.

OLSGAARD, John: Principles and Applications of Information Science, Chicago, London, 1989, 142 s.

SHANNON, C. Mathematical Theory of Communication, Urbana, 1949

SMETÁČEK, V. Lidé a informace, Praha, 1982

SOUČEK, M. Informační věda. 2011. Dostupné z www.informacniveda.cz.

VICKERY B., VICKERY A. Information science in theory and practice. 2004.

WIENER, N. Cybernetics Of Control in the Animal and the Machine, Paris, New York, Cambridge, 1948

Sylabus -
Poslední úprava: VAVRL1AF (28.11.2011)
 • Blok 1 - Teoretická a praktická východiska informační vědy
 • Blok 2 - Metody informační vědy a hodnocení vědy
 • Blok 3 - Vyhledávání informací
 • Blok 4 - Specializované přednášky
  • Informační etika
  • Informační exploze a dopady IT
  • Informační bezpečnost
  • Informace a právo

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK