PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Informační etika a právo - AIS10162
Anglický název: Information ethic and law
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AIS100125
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Vít Šisler, Ph.D. (28.02.2019)
Kurz studentům poskytne základní orientaci v problematice informační etiky a práva. Cílem kurzu je získání schopnosti samostatně porozumět etickým a právním problémům souvisejícím s vykonáváním informační profese v 21. století. Mezi probíraná témata budou patřit zejména: autorské právo, ochrana osobních údajů, digitální propast, informační etika v prostředí sociálních sítí, big social data, informační etika a umělá inteligence. Kurz bude vyžadovat aktivní přístup a samostatnou práci studentů.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Vít Šisler, Ph.D. (10.02.2022)

Kurz je vyučován blokově: 25.2., 11.3., 22.4. a 6.5., vždy 9:10 – 11:35.

Literatura
Poslední úprava: SISLV1AF (03.10.2016)

BUCHANAN, E. A. and HENDERSON, K. A. (2009). Case studies in library and information science ethics. Jefferson: McFarland.

ČERMÁK, J. (2003). Internet a autorské právo. Praha: Linde.

HIMANEN, P. (2001). The hacker ethic and the spirit of the information age. New York: Random House.

HIMMA, K. E. and TAVANI, H. T. (eds.) (2008). The Handbook of Information and Computer Ethics. New Jersey: John Wiley and Sons, Inc.

MOORE, A. D. (ed.) (2005). Information Ethics: Privacy, Property, and Power. University of Washington Press.

POLČÁK, R. (2007). Právo na internetu: Spam a odpovědnost ISP. Computer Press.

POLČÁK, R. (2012). Internet a proměny práva. Auditorium.

SPINELLO, R. A. and TAVANI, H. T. (eds.) (2004). Readings in Cyberethics. Mass.: Jones and Bartlett Publishers.

STICHLER, R. N. and HAUPTMAN R. (2009). Ethics, Information and Technology: Readings. McFarland & Company, Inc. Publishers.

TAVANI, H. T. (2004). Ethics & Technology: Ethical Issues in an Age of Information and Communication Technology. New Jersey: John Wiley and Sons, Inc.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: SISLV1AF (12.02.2018)

Předmět je primárně určen pro studenty 3. roč. bakalářského studia ÚISK. Jako povinně volitelný jej mohou navštěvovat studenti ÚISK a SNM navazujícího magisterského studia. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK